นายพีระพล ถาวรเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนข.ได้ศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูงในบางเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) และกำลังรอดูการแถลงแผนแม่บทเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 6 มิ.ย.นี้ก่อนว่ามีนโยบายไปทิศทางใด หากมีความชัดเจนที่จะเดินหน้า สนข.ก็พร้อมเสนอเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บท นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง(ไฮสปีดเทรน)จะต้องรอความชัดเจนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นแผนแม่บทเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม แต่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมมีความพร้อมเร่งดำเนินการทุกโครงการที่ คสช. เห็นว่ามีความสำคัญอย่างเต็มที่ ด้านแหล่งข่าวจาก สนข. แจ้งว่า สนข.ได้ยื่นทำอีไอเอโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้ว 2 เส้นทาง คือ  เส้นทางสายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะแรกกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 382 กม. และเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ ระยะแรกกรุงเทพฯ-หัวหิน 225 กม. ส่วนเส้นทางสายอีสาน กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ระยะแรกกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 256 กม. อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบเพื่อจัดทำรายละเอียดสรุปข้อมูลก่อนยื่นอีไอเอต่อไป สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะที่ 2 จากพิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 287 กม.ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมยื่นอีไอเอเช่นเดียวกัน ส่วนสายอีสาน ระยะที่ 2 จากช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กม. อยู่ระหว่างขอผูกพันงบประมาณประจำปี 58 เพื่อใช้จัดจ้างที่ปรึกษา ขณะที่รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 จากหัวหิน-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 757 กม. จะต้องของบประมาณปี 58 เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง ส่วนรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง ระยะทาง 221 กม.อยู่ในความรับผิดชอบการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) โดยได้ลงนามว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดไปแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เดินหน้าไฮสปีดเทรน

Posts related