นางนันทวัลย์ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯได้จัดตั้งคณะทำงานผลักดันการส่งออกไทยสู่ตลาดใหม่เป็นรายประเทศ โดยเน้นตลาดอาเซียน จีนตะวันออกกลางละตินอเมริกาแอฟริกา และ กลุ่มประเทศซีไอเอสซึ่งเป็นประเทศที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตเก่า โดยใช้ทูตพาณิชย์ที่เคยทำงานและมีประสบการณ์สูงในประเทศนั้นๆเป็นหัวหน้าคณะทำงานรวถมึงได้เชิญภาคเอกชน คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละตลาดร่วมเป็นคณะทำงาน“คณะทำงานชุดนี้จะมาช่วยกันวางแผนในการบุกเจาะตลาดใหม่เป็นรายประเทศจากเดิมที่มีแผนเป็นรายภูมิภาคอยู่แล้วเพราะต้องการผลักดันการส่งออกของไทยให้เข้าถึงเป็นรายประเทศให้ได้มากที่สุดโดยจะมาช่วยกันดูว่าในตลาดใหม่เป้าหมายมีสินค้าอะไรที่มีโอกาสมีศักยภาพ ในการเพิ่มยอดส่งออกจะดูสินค้าในระดับท็อปเท็นไม่ใช่ดูไม่กี่ตัว จากนั้นจะมาทำแผนเพิ่มกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นต่อไป”ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มมาตรการในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพิ่มหากกิจกรรมใดเร่งด่วนที่เริ่มดำเนินการทันทีหรือกิจกรรมใดดีอยู่แล้วก็จะต่อยอดเช่น การจัดโครงการจับคู่ธุรกิจ เป็นต้นซึ่อต่อไปก็จะมีการนัดหมายให้ผู้ซื้อในตลาดใหม่มาพบปะกับผู้ขายของไทยมากขึ้นทั้งการจัดคณะไปยังตลาดใหม่หรือเชิญให้ผู้ซื้อมาไทย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมตั้งคณะทำงานเจาะตลาดส่งออกรายประเทศ

Posts related