มีรายงานว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเอ็นทีที โดโคโม (NTT DOCOMO)  และ อีริคสัน  จะร่วมกันทดสอบสัญญาณเครือข่าย 5 G  โดยเตรียมวางระบบสัญญาณเครือข่าย5G   เพื่อรองรับประสบการณ์ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่(M2M)  ทั้งนี้การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นปริมาณการใช้งานโมบายบรอดแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นตลอดจนความต้องการในด้านของความเร็วในการใช้งานที่รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ยังสอดรับกับวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กรต่างๆที่มองว่าไม่ว่าใครก็ตาม สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด                 โดยการทดสอบสัญญาณเครือข่าย5G นี้ ทาง NTT DOCOMO จะสาธิตให้เห็นถึงการเชื่อมต่อด้วยความเร็วมากกว่า10 Gbps ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการนำส่งที่มากกว่าสัญญาณเครือข่าย4G LTE กว่า 1,000 เท่า                 นายไซโซ โอโนอีรองประธานบริษัทระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีของบริษัท NTTDOCOMO กล่าวว่า  การศึกษาวิจัยเรื่องสัญญาณเครือข่าย 5Gเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังไว้ในปี 2020   สัญญาณเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจะเข้ามารองรับแอพพลิเคชั่นรูปใหม่ต่างๆในอนาคตซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานและองค์กรธุรกิจ                 อีริคสันได้พัฒนาเทคโนโลยีสายอากาศรุ่นใหม่พร้อมด้วยแบนด์วิธที่กว้างขึ้น  ทำให้มีการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น(shorter transmission time interval)   นอกจากนี้สถานีฐาน (RBS) ถูกสร้างด้วยbaseband unit และ radio unit ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการการทดสอบสัญญาณเครือข่าย5G โดยเฉพาะ นาย อูฟ อีวานต์สันรองประธานบริษัทอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีของอีริคสัน กล่าวว่า  สัญญาณเครือข่าย5G จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งเครือข่าย(Networked Society)  การทดสอบนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในการแปรรูปธุรกิจจะได้สัมผัสการทดสอบครอบคลุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ macro/small cell architecture บนพื้นฐานของโครงข่ายHeterogeneous Network การสื่อสารบนบรอดแบรนด์โดยการใช้งานย่านความถี่15 GHz ด้วยความเร็วสูง                 ทั้งนี้ทางอีริคสันจะทำงานร่วมกันกับบริษัทNTT DOCOMO ในเมืองโยโคซูกะ ประเทศญี่ปุ่น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมทดสอบสัญญาณเครือข่าย 5G

Posts related