นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าเตรียมเสนอของบประมาณปี 58 ศึกษาออกแบบการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในประเทศ และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทดแทนงบจากพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทที่ล้มไป โดยคาดว่าจะศึกษาเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้จริงประมาณปี 59-60“โครงการนี้ เดิมมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 58 พร้อมกันทั้ง 15 แห่ง แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 61 แต่เมื่อ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทมีปัญหา จึงต้องของบประมาณปกติมาดำเนินการแทน เบื้องต้นน่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้เพียง 1-2แห่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือทั้งหมดคงจะทยอยก่อสร้าง คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผนงานเดิม ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป”ทั้งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเตรียมดำเนินการที่จังหวัดนครพนม แต่ประเทศไทยยังจำเป็นต้องดำเนินการอีกหลายแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแผนการดำเนินงานเดิม ถึงแม้จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันปี 58 ซึ่งเป็นปีที่เปิดเสรีอาเซียน แต่ก็เป็นปีที่จะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดนายวัฒนา กล่าวว่า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อยู่ในระยะเร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งหมด 7 แห่ง คือบริเวณด่านสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่จังหวัดหนองคาย และสระแก้ว เป็นต้น โดยแต่ละแห่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900-1,000ล้านบาท โดยในส่วนของสินค้าที่มีการขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และวัตถุอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมผุดศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า

Posts related