นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร์) เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่ไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 10ก.ค.ว่า ได้ประสานไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อรายงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ช่วยรณรงค์ประชาชนภาคใต้ ร่วมมือประหยัดไฟในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งได้ประสานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อส่งข้อความ (เอสเอ็มเอส) ผ่านระบบมือถือทุกเครือข่ายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่ใช้ไฟสูงสุด รายงานสถานการณ์และขอความร่วมมือลดใช้ไฟ “ ข้อความเอสเอ็มเอส จะเริ่มส่งวันแรก 12 มิ.ย.นี้ให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้ใน 14 จังหวัดที่มีการใช้ไฟสูงและจะทำการรายงานความเคลื่อนไหวการลดใช้ไฟฟ้าภาคใต้ในแต่ละวันของช่วง 28 วันที่ก๊าซฯหยุดจ่าย หากวันไหนมีการใช้ไฟค่อนข้างมาก จะแจ้งขอความร่วมมือลดการใช้ไฟทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่า ไฟฟ้าจะไม่ดับทั้ง 14 จังหวัดแบบปีที่ผ่านมา ถ้าหากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤติจริงๆ ก็ได้เตรียมแผนสำรองให้ดับไฟบางพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลไว้แล้ว” นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า กรณีเจดีเอหยุด ทำให้ภาคใต้จะขาดไฟประมาณ 150 เมกะวัตต์ เพื่อความมั่นคงจึงต้องหาเข้ามาเสริมรวม 250 เมกะวัตต์จากภาคเอกชน และรณรงค์ครัวเรือนร่วมประหยัดหากไม่ได้จริงก็จะต้องส่งไฟจากภาคกลางเข้าไปเพิ่มจากปกติจะส่งอยู่ 700 เมกะวัตต์ แต่ต้องไม่เกิน 950 เมกะวัตต์ หากเกินจะเข้าสู่โหมดการขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ดับไฟบางจุดที่เตรียมไว้ 19 จุดทันที แต่ระบบได้ป้องกันที่จะดับเป็นวงกว้างไว้แล้ว จึงจะไม่เกิดซ้ำรอยเช่นที่ผ่านมา ส่วนการดูฟุตบอลโลก ซึ่งจะเริ่มวันที่ 12 มิ.ย. เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้ เพราะช่วงเวลาออกอากาศ จะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้ว เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟน้อย ไม่ได้อยู่ในช่วงใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) หรือระหว่างเวลา 18.30 – 22.30 น. นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)กล่าวว่า สนพ.ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อรณรงค์ประชาชนร่วมประหยัดไฟคือ”ปฏิบัติการ 3 หนึ่ง” 1เครื่อง 1องศา 1 ดวง คือปิดแอร์ 1 เครื่อง ปรับแอร์เพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา และปิดไฟ 1 ดวง โดยเน้นช่วงเวลาใช้ไฟสูงสุด (พีค) คือ 18.30-22.30 น.ในช่วง 28 วัน ซึ่งจะทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 100 เมกกะวัตต์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมรับมือเจดีเอหยุดส่งก๊าซ

Posts related