นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯจะประชุมใหญ่ร่วมกับแพทยสภา เพื่อสรุปข้อกำหนด 10 กลุ่มเสี่ยงต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ วันที่ 29 ก.ย.นี้ และหลังจากนั้นจะแถลงข่าว เพื่อระบุรายละเอียดระดับความรุนแรงของ 10 กลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ก่อนขอทำใบขับขี่ทันที ถัดไป กรมฯจะพิจารณาออกเป็นกฎหมายเพื่อประกาศใช้โดยเร็ว"ยอมรับว่าแนวทางนี้อาจได้รับกระแสต่อต้านจากบางกลุ่ม ที่ไม่ได้รับใบขับขี่ เพราะเพิ่มความยุ่งยาก รวมถึงบางคน หากมีอาการรุนแรงมาก ก็ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ แต่เชื่อว่าระยะยาวจะเป็นผลดี ช่วยลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่า เพราะแนวทางเหล่านี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำใบขับขี่ให้สูงขึ้น ต่างจากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะโรคที่น่ารังเกียจเท่านั้น”ด้าน พล.อ.ต. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสำหรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นเห็นตรงกันว่าใบตรวจสุขภาพเดิม ไม่เกิดประโยชน์ที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องกำหนดมาตรฐานใหม่ เพิ่ม 10 กลุ่มเสี่ยง คาดจะมีผลบังคับใช้ได้เร็วสุดในต้นปี 58 โดยจะออกประกาศให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ต้องรับรองตัวเอง ว่าไม่มีโรคเสี่ยงก่อน ส่วนการเพิ่มบทลงโทษนั้น จะต้องทำผ่านการออกประกาศกฎกระทรวง หรือผ่านการแก้ไข พ.ร.บ.การขนส่ง“ในการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีอาการปกติไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะไม่มีปัญหาในการทำใบขับขี่ แต่หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะแบ่งระดับความรุนแรงว่าเป็นผู้ป่วยที่ขับรถได้หรือไม่ใน 3 ระดับ เช่น เคยป่วย และรักษาอาหารหายแล้ว หรือรับประทานยาตามแพทย์สั่งโดยไม่ปรากฏอาการ ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคชมชัก แต่ไม่แสดงอาการนานกว่า 2 ปี หรือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ผ่านการรักษาดูแล จนไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยไม่ควรได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีโรค หรือผู้อาการตามข้อห้ามทั้ง 10 กลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ในระยะแสดงอาการเกิดความไม่ปลอดภัยในการขับรถได้ อาจต้องมีการห้าม เพราะถือว่ามีความเสี่ยงอยู่”ส่วนกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น จะต้องกำหนดบทลงโทษ เพื่อให้ไม่มีคนกล้ากระทำผิด รวมทั้งอาจขยายผลไปยังบริษัทประกัน ไม่ให้รับประกันผู้ขับขี่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ด้วย ดังนั้นในการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ จะเชิญผู้ขับขี่รถที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมสรุป 10 กลุ่มเสี่ยงห้ามขับรถ

Posts related