นายไพศาล ทรัพย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และรักษาการผู้อำนวยการ ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงการเปิดให้ผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรเข้ามาต่อสัญญาเช่าแผงค้าว่า ขณะนี้เหลือผู้ค้าที่ยังไม่เข้ามาต่อสัญญา อีก 1,189 ราย จากผู้ค้าทั้งหมด 8,480 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เข้ามาต่อสัญญา 86% ไม่ต่อสัญญาอีก 14 % ส่งผลให้ ร.ฟ.ท.มีรายได้จากการต่อสัญญาเช่าแล้ว 53.57 ล้านบาท และเหลือค้างอีก 20 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 5 เม.ย.นี้ คณะกรรมการบริหารตลาดนัดจตุจักรจะประชุมหารือ เพื่อหาวิธีดำเนินการกับผู้ค้าที่ไม่เข้ามาต่อสัญญา“สาเหตุที่ผู้เช่ายังมาต่อสัญญาน้อย น่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข่าว เนื่องจากการรถไฟฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้ามาต่อสัญญาเช่าแผงในวันที่ 29-30 มี.ค. แต่มีข่าวออกมาว่าเป็นวันที่ 29-30 เม.ย.จึงอาจทำให้ผู้ค้าชะล่าใจ แต่ที่จริง ร.ฟ.ท.ได้แจกใบปลิวและประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ และย้ำแล้วว่าเป็นการต่อสัญญาครั้งสุดท้ายช่วงปลายเดือนมี.ค. 57” นายไพศาล กล่าวว่า แนวทางดำเนินการกับผู้ค้าที่เช่าแผงและไม่ต่อสัญญาอีก 1,189 รายนั้น ทางคณะกรรมการบริหารตลาดนัดจตุจักร จะประชุมเพื่อมาตรการจัดการโดยเร็ว คาดว่าน่าจะมีมาตรการที่จัดอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกันที่ทางกรุงเทพมหานครเคยดำเนินการ โดยอาจปิดแผงค้า และนำไปเปิดประมูลให้ผู้ค้ารายอื่นที่ต้องการเช่าแผงค้าเพิ่มต่อไป“ขณะนี้การรถไฟฯ มีงบประมาณบริหารจัดการพัฒนาฟื้นฟูตลาดนัดจตุจักรกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งทางนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานบอร์ด ร.ฟ.ท.ได้ให้นโยบายพัฒนาพื้นที่ตั้งของร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักรไปแล้ว ดังนั้นจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาว่า จะเริ่มทำในส่วนก่อน-หลัง”นายชาตรี โสภณบรรณารักษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า ขณะทราบว่าผู้ค้าที่ไม่ได้มาเซ็นสัญญาเช่าต่อแผงค้ามี 2 ส่วน คือ ผู้ค้าที่ฟ้องร้องกับร.ฟ.ท.และเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองประมาณ 600 ราย อีกส่วนหนึ่งคือผู้ค้าที่ค้างค่าเช่าแผง หรือเอกสารไม่ครบ ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเจรจาต่อรองกับร.ฟ.ท.ก่อนที่ร.ฟ.ท.จะนำแผงค้าไปเปิดประมูลให้ผู้ค้ารายอื่นเช่าต่อ"เข้าใจว่าการรถไฟฯ คงไม่ทำอะไรให้ผู้ค้าเดือดร้อน โดยเฉพาะรายที่ค้างค่าเช่าอาจจะต้องคุยกับการรถไฟฯให้ชัดว่าจะจ่ายเงินอย่างไร จ่ายดอกเบี้ยเท่าไรเป็นรายๆไป เพราะถือว่าผู้ค้ามีสิทธิ์ที่จะต่อรอง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อการค้าขาย แต่หากผู้ค้ารายนั้นๆเพิกเฉย ไม่ยอมหารือ ทางการรถไฟฯก็มีสิทธิ์ยึดแผงค้าไปเปิดประมูลได้"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมเชคบิลตลาดนัดจตุจักร

Posts related