นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา หัวหน้าคสช.เป็นประธาน ว่า ได้เสนอมาตรการลดต้นทุนการปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ ปี 57/58 ให้หัวหน้า คสช. เห็นชอบ หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปมาตรการลดต้นทุนการผลิต โดยลดปัจจัยการผลิตและบริการไร่ละ 432 บาทในจำนวนนี้แบ่งเป็นปุ๋ยเคมีกระสอบละ 40 บาทต่อกระสอบ ,สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช20 บาทต่อไร่ ,เมล็ดพันธุ์ 122 บาทต่อไร่ ,ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว 50 บาทต่อไร่ และค่าเช่านา200 บาทต่อไร่  โดยกรมการค้าภายในจะประกาศราคาแนะนำปุ๋ยในสัปดาห์นี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการค้าปุ๋ยและยายินดีให้ความร่วมมือในการลดราคาปัจจัยการผลิตทำให้ต้นทุนของชาวนาลดลงจากเดิมที่ไร่ละ 4,787 บาทต่อไร่มาอยู่ที่ 4,358 ต่อไร่  ขณะที่การระบายข้าวได้เสนอให้กำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าว โดยการระบายข้าวทุกครั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระบายข้าวก่อนนอกจากนี้ยังตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเอเฟท  ด้วยเพื่อกลั่นกรองอีกชั้น โดยเร็ว ๆ นี้จะเริ่มระบายข้าวในทุกช่องทาง ยกเว้นการระบายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)ที่ชะลอออกไปก่อนยกเว้นสัญญาเก่าที่ทำกับคอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน กระทรวงพาณิชย์เตรียมประกาศราคาแนะนำปุ๋ยลดราคาสัปดาห์นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมเปิดราคาปุ๋ยแนะนำ

Posts related