น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถขอผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส และเคาท์เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอหนังสือรับรอง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ให้บริการผ่านสาขาต่าง ๆ ของธนาคารไปแล้วทั้งนี้ในปัจจุบัน กรมฯ ได้ให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ออมสิน กสิกรไทยไทยพาณิชย์ และธนชาตมีรวมกว่า 3,900 สาขาทั่วประเทศ โดยเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ม.ค.55 ซึ่งปี 55 ที่ผ่านมา มีการให้บริการออกหนังสือรับรอง 41,016 ฉบับ, ปี 56 จำนวน 80,438 ฉบับ เพิ่มขึ้น 96% และช่วง 3 เดือนของปี57 (ม.ค.-มี.ค.) มี 25,788 ฉบับ“กรมฯ ต้องการพัฒนาการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้สามารถขอได้ง่ายขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของไทย ทำให้ดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น โดยยืนยันว่าหนังสือที่ออกผ่านหน่วยงานที่ กรมฯมีข้อตกลงด้วย ถือเป็นเอกสารที่ใช้ได้ตามกฎหมาย 100%”นอกจากนี้กรมฯ ยังได้ขยายของเขตการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนนิติบุคคล สามารถยื่นจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ตามที่มีสำนักงานสาขาของกรมฯ ตั้งอยู่ซึ่งแตกต่างจากเดิม คือ นิติบุคคลมีสถานที่ตั้งอยู่จังหวัดใด ก็ให้จดทะเบียนที่จังหวัดนั้น จดจัดตั้งนิติบุคคลที่จังหวัดอื่นไม่ได้ แต่จากนี้ไปสามารถจดได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการอีกทางหนึ่ง แต่หากภายหลัง มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคล ก็ให้ไปขอแก้ไขที่สำนักงานของกรมฯที่นิติบุคคลตั้งอยู่น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่า กรมฯ ขอเตือนนิติบุคคลที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 500,000 ราย ให้ส่งงบการเงินภายในกำหนดซึ่งปีนี้กำหนดไว้วันที่ 2 มิ.ย. 57 เป็นวันสุดท้ายเพราะหากไม่ส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับ และถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยนิติบุคคล ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.จะต้องจัดทำงบดุล และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนคือ วันที่ 30 เม.ย. และเมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ก็ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมฯ ภายใน 1 เดือน หากส่งล่าช้า จะมีโทษปรับบริษัทไม่เกิน 50,000 บาท และปรับกรรมการบริษัทปรับไม่เกิน 50,000 บาทเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตรียมเปิดให้ขอหนังสือรับรองในห้างได้

Posts related