นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 พ.ย.56 ได้มีจำนวนประเทศที่ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอี 5ประเทศ คือ รัสเซีย ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ และฮ่องกง ทำให้มีจำนวนประเทศที่ประกาศเตือนเพิ่มขึ้นเป็น28ประเทศแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 23 ประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศใดที่ประเกาศเตือนในระดับ5 คือห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งยังไม่มีการเตือนในระดับ 4 คือให้ทบทวนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น รวมทั้งไม่มีประเทศใดที่เตือนระดับ1คือให้รับรู้ว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่ที่ประกาศเตือนจะอยู่ในระดับ2 ซึ่งมีถึง21ประเทศ คือให้ใช้ความระมัดระวังตนเอง ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนาดา ออสเตรีย บราซิล สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฮังการี อิตาลี ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม สเปน เดนมาร์ก จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอีก 5 ประเทศ รัสเซีย ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ และฮ่องกง ส่วนประเทศที่เตือนระดับ3 ให้ระมัดระวังอย่างสูง มี2ประเทศ คือ อิสราเอล และสโลวัก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนนักท่องเที่ยว

Posts related