วันนี้ (19เม.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการกสทช.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ามีผู้แอบอ้างกับประชาชนว่าเป็นตัวแทนจากกสทช.มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (SetTop Box) ให้ โดยให้ประชาชนถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาให้ทางบริษัทแล้วทางบริษัทจะนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาแจกให้เลย โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจากกสทช.ไปแลกซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เอง เรื่องนี้สำนักงาน กสทช.ขอยืนยันว่า กสทช.ไม่เคยแต่งตั้งบริษัทใดขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้เรื่องคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของ กสทช. ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนกทปส.) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช.อีกครั้งซึ่งก็จะสามารถแจ้งประชาชนได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการแจกจ่ายคูปองทั้งมูลค่าและขั้นตอนการแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มแจกคูปองสู่ครัวเรือนประชาชนได้ในช่วงเดือน ก.ค.57 ในพื้นที่ที่พร้อมรับชมก่อน“ผมขอย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าเชื่อผู้ที่มาแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของ กสทช.มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้คูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลที่ กสทช. จะแจกท่านจะได้รับทุกครัวเรือนครัวเรือนละ 1 ใบแน่นอนเพื่อให้ท่านนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยให้ท่านสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้”เลขาธิการกสทช.กล่าวต่อว่า การแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถแลกซื้อได้ทั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบดิจิตอล หรือ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ พร้อมสายอากาศ(Antenna) หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างไก็ตามในปัจจุบันจนถึงวันที่ 24เม.ย.57 อยู่ในช่วงของการนำเนื้อหารายการไปออกอากาศเพื่อทดสอบบนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่ขนานไปกับโทรทัศน์ระบบแอนาล๊อกเดิมหรือช่องฟรีทีวีเดิม ช่อง 3 / 5/ 7/ 9/ 11 และไทยพีบีเอส ซึ่งการทดลองออกอากาศดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประชาชนแต่อย่างใด ยังสามารถรับชมโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีเดิม 3/ 5/ 7/ 9/ 11และ ไทยพีบีเอส ได้ในรูปแบบเดิมทุกประการสำหรับประชาชนที่มีความพร้อมในการรับชมระบบโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คือ กล่องเซ็ตท็อปบ๊อกซ์ หรือมีเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว ก็สามารถทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ และสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอลและเซ็ตท๊อปบ๊อกซ์ เพื่อทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการทดลองออกอากาศคู่ขนานไปกับโทรทัศน์ระบบแอนาล็อกในขณะนี้ ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช.(Hologramกสทช.Class A Broadcast) และให้สังเกตสติ๊กเกอร์น้องดูดีที่ผลิตภัณฑ์ได้เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนปชช.อย่างหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนกสทช.จัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้

Posts related