นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาคมฯ เป็นกังวล เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบุหรี่ที่รับซื้อมาเป็นแสตมป์ยาสูบปลอม เพราะตามกฎหมายแล้ว หากร้านค้ามีบุหรี่แสตมป์ปลอมจะต้องโดนดำเนินคดีเสียค่าปรับจำนวนมาก โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการแจ้งจากร้านค้าในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าตรวจร้านและโดนจับปรับจากบุหรี่นำเข้าราคาถูกที่ติดแสตมป์ปลอม ส่งผลให้บางร้านมีมูลค่าที่ถูกปรับสูงถึง 1.5 ล้านบาท “ปัจจุบันมีการนำเข้าบุหรี่ราคาถูกยี่ห้อใหม่ๆ เข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนใหญ่ร้านค้าได้ถูกปรับแสตมป์ยาสูบปลอมจากบุหรี่ราคาถูกที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงร้านขายส่ง ร้านโชว์ห่วย และร้านสะดวกซื้อควรระมัดระวังกรณีดังกล่าว ซึ่งสมาคมฯ ขอเตือนให้ร้านค้าระมัดระวังในการซื้อสินค้าจากแหล่งที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาถูกมากอย่างเหลือเชื่อ เพราะอาจเป็นสินค้าที่ติดแสตมป์ยาสูบปลอม โดยควรซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับปรับ เนื่องจากโทษปรับนั้นสูงถึง 15 เท่าของค่าแสตมป์ยาสูบ” ทั้งนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแสตมป์ปลอม โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี อาจเข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบที่ไม่ได้ปิดแสตมป์ โดยมีโทษปรับ 50 เท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด (มาตรา 50) นอกจากนี้ หากรู้ว่าแสตมป์นั้นเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมหรือแสตมป์ใช้แล้วและเจตนาใช้แสตมป์ยาสูบปลอมหรือแสตมป์ใช้แล้วนั้น จะมีความผิดภายใต้พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้วเพื่อขายหรือนำออกใช้โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้ว  โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53) อย่างไรก็ตาม  หากเป็นบุหรี่ปลอมก็จะมีความผิดในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าปลอม ภายใต้พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (1) และมาตรา 108 ซึ่งห้ามมิบุคคลใด จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอม หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกัน หากร้านค้าสงสัยว่าสินค้าที่รับซื้อมาเป็นแสตมป์ยาสูบปลอม ร้านค้าสามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วนสรรพสามิต 1713  และในกรณีมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าตรวจสอบแสตมป์ยาสูบที่ร้านค้า  ข้อแนะนำเบื้องต้นคือ ต้อง ขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ให้ ทำเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ์ก่อนเจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจสอบ และขอให้เจ้าหน้าที่ลงนามในเอกสารแสดงวันที่และจำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่นำไปตรวจสอบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนร้านค้าระวังแสตมป์บุหรี่ปลอม

Posts related