นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ประกอบตัวถังรถ และผู้ผลิตเบาะนั่ง ให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ติดไฟง่าย ประกอบและติดตั้งในรถโดยสาร 7 รายการ ดังนี้ กาวยางที่ใช้ทาผ้าบุฝ้าเพดานและหนังหุ้มคอนโซลด้านหน้ารถ ผ้าม่าน ผ้าบุฝ้าเพดาน โฟมเบาะนั่ง ผ้าหุ้มเบาะนั่ง หนังหุ้มคอนโซลและเบาะนั่ง และไม้อัดบุผนังด้านข้างภายในตัวรถ เพื่อลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้วัสดุภายในรถโดยสาร ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร นายสมชัยกล่าวว่า ผลการศึกษาด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้นนั้น สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้ทดสอบความปลอดภัย รวมทั้งนำผลศึกษาเกี่ยวกับรถโดยสาร 2 ชั้นทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยแล้ว โดยสรุปว่ารถโดยสาร 2 ชั้น ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามที่ กำหนด ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย สามารถให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้ จึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการรถโดยสาร 2 ชั้น   อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่ให้บริการรถโดยสาร 2 ชั้น ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะการใช้อัตราความเร็วรถในระหว่างทางโค้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคมเพื่อพิจารณาและรับทราบแล้ว   นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากจังหวัด ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนจากสำนักขนส่งจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่ไม่ได้มุ่งหวังเอาผิดหรือลงโทษใคร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนวัสดุไวไฟในรถ 7 รายการ

Posts related