นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานหอการค้าไทย ได้แถลงข่าว แถลงจุดยืนกรณีภาคธุรกิจเอกชนถูกกล่าวหาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับ กปปส. ว่า ภาคเอกชนรู้สึกเสียใจ ที่ได้พบว่า ได้มีการจัดทำบัญชีบุคคล บริษัท ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนองค์กรภาคธุรกิจ ถูกกล่าวหาเป็นท่อน้ำเลี้ยงแก่ กปปส. ซึ่งบัญชีโดยเผยแพร่โดยไม่มีการไตรตรอง ไม่มีความรับผิดชอบต่อสาธารชน จนทำให้ภาคลักษณะองค์กร ธุรกิจ และบริษัทต่างๆ เสื่อมเสีย โดยที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสปกป้องตัวเองทั้งนี้ ภาคธุรกิจเอกชน ขอเรียกร้องต่อผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ในรัฐบาลรักษาการให้ยุติการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และขอให้หยุดการกระทำที่เพิ่มความบอบช้ำให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย ซึ่งหากเห็นว่าบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ให้การสนับสนุนต่อกปปส.และผู้ที่รับผิดชอบมีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามที่กล่าวอ้างก็ให้รีบดำเนินการตามกฎหมาย แต่หากไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส อย่าให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ได้มีการนำเข้าไปหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย และมีมติว่า ในฐานะที่หอการค้าไทยเป็นสถาบันหลักจึงควรออกมาแสดงจุดยืน และขอยืนยันว่า การออกมาครั้งนี้ไม่มีเจตนาที่จะปกป้องผู้ที่กระทำความผิดหากมีหลักฐานแน่ชัด และบัญชีรายชื่อเปิดเผยออกนั้น เป็นรายชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ และต่อจากนี้หอการค้าฯจะส่งแถลงการจุดยืนให้กับสถานฑูตที่อยู่ในประเทศไทย เครือข่าวธุรกิจทั้งในและต่าง และศรส. ให้เข้าใจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนเผยชื่อท่อน้ำเลี้ยง กปปส.

Posts related