ครม.ไฟเขียวจัดงบประมาณกว่า 17 ล้านบาทตั้งกลุ่มงานคดีดูแลนักท่องเที่ยวประเดิมนำร่อง 7 แห่ง
น.ส.สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้จัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 56 วงเงิน 17.05 ล้านบาท ให้กับสำนักงานศาลยุติธรรมนำไปจัดตั้งกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 7 แห่งเป็นการนำร่องก่อน เช่นศาลเมืองพัทยา,ภูเก็ต,เชียงใหม่,เกาะสมุย,กระบี่ และศาลแขวง กรุงเทพฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมในการดำเนินคดี โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ขออนุมัติงบประมาณทั้งหมด 48.20 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกลุ่มงานคดีดังกล่าวรวม 15 แห่ง ภายในเวลา 2 เดือน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เทงบ17 ล้านบาทตั้งกลุ่มงานคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม

Posts related