นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว.คมนาคม เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการบินว่า แนวโน้มการเดินทางของคนไทยจะปรับเปลี่ยนมาใช้บริการเครื่องบินเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากการเดินกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าท่าอากาศยานดอนเมืองมีปริมาณเที่ยวบินในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 35% และเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 9% จากช่วงปกติ สวนทางกับการใช้บริการรถ บขส.ตามสถานีขนส่ง และรถไฟที่หัวลำโพง น้อยลงกว่าคาดการณ์ “เส้นทางที่เห็นเด่นชัดสุด คือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ เดิมคาดการณ์ว่า คนจะใช้บริการรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.)จำนวนมาก แต่เอาเข้าจริงไม่เป็นแบบนั้น เนื่องจากมีผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟเพียง 9,000 คน รถโดยสาร บขส. 18,000 คน  แต่เครื่องบินมีถึง 120,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่าจากปกติ เนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินช่วยประหยัดเวลา ประกอบกับค่าโดยสารถูกลง หลังมีสายการบินราคาประหยัดเกิดเพิ่มขึ้น ดังนั้นเชื่อว่าแนวโน้มจะมีผู้ใช้เครื่องบินเดินทางมากขึ้น และไม่ใช่เฉพาะเที่ยวบินในประเทศเท่านั้น ในอนาคตแนวโน้มการใช้เครื่องบินทั่วโลกจะเพิ่มเช่นเดียวกัน” ทั้งนี้แนวโน้มธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าแถบยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยในปี 54 เอเชียแปซิกมีส่วนแบ่งการตลาดแค่ 29% อเมริกาเหนือ 27% ยุโรป 26% แต่คาดว่าในปี 83 เอเชียแปซิฟิกจะมีส่วนแบ่งการตลาดด้านการบินเพิ่มขึ้นเป็น 40% ฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ซึ่งกิจการด้านการบินไทยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงคมนาคม จะต้องประสานงาน เพื่อพัฒนากิจการด้านการบินให้เติบโตรองรับความต้องการของคนไทย และแนวโน้มธุรกิจการบินโลกที่เพิ่มขึ้น “การที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการบินนั้น ผมเห็นว่าเป็นไปได้ แต่ต้องดูว่าปัญหา คือ อะไร เหตุใดสายการบินไม่มาเมืองไทยมากกว่านี้ โดยการพัฒนาจะต้องมองภาพรวมไปด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อม การผลิตชิ้นส่วน การเทรนนิ่ง การออกใบอนุญาตนักบิน ไม่ใช่แค่การเพิ่มเที่ยวบินอย่างเดียว” นายชัชชาติกล่าวว่า ต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินจะต้องมีหน้าที่ชัดเจน เช่น สถาบันการบินพลเรือน ต้องเตรียมหลักสูตรพัฒนาการบิน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ทำหน้าที่ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งมีตัวชี้วัดของการเป็นศูนย์กลางทางการบินด้วยว่า ควรมีอะไรเป็นตัวชี้วัดชัดเจน  ดังนั้นหากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางการบินจะต้องต่อเชื่อมการเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเวลาต่อเครื่องในการเดินทาง ส่วนการบินไทยจะต้องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์บริษัทให้เหมาะ สม ซึ่งการแยกสายการบินไทยสมายล์ออกมาถือเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวของการบินไทย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการ บขส. ประมาณ 1.1 ล้านคนเศษ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเดินทาง 1.2 ล้านคนเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์ว่าประชาชนมีการใช้รถส่วนตัวเดินทางมากขึ้น ประกอบกับ ประชาชนบางส่วนหันไปใช้บริการเครื่องบิน ที่มีสายการบินต้นทุนต่ำมาเปิดให้บริการที่ไม่แพงจนเกินไป นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนมาใช้บริการน้อยกว่าปีก่อนถึง 1 แสนคน สาเหตุน่าจะมาจากนักท่องเที่ยว เดินทางมากรุงเทพฯ ลดลง ทำให้การต่อรถไฟเพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดหายไป ประกอบกับสถานการณ์เมืองไม่ปกติ และเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้คนตัดสินใจเดินทางออกต่างจังหวัดน้อยลง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เทรนด์นั่งเครื่องบินฮิต

Posts related