วันนี้(4เมษายน 2557) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดตัว “SafeMate”  แอพพลิเคชั่น บนมือถือแอนดรอยด์ และ ไอโอเอสช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสำหรับคนขับรถทั่วไปและรถสาธารณะ พร้อมใช้งานช่วงสงกรานต์ปีนี้ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณ  เนคเทค กล่าวว่าทีมวิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น“SafeMate”  ขึ้นโดยมีสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย(ATRANS)เป็นผู้สนับสนุน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้ขับขี่นำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ที่ อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 17 เมษายน ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุ ถึง 2,828 ครั้งเสียชีวิต 321ราย และบาดเจ็บ3,040 รายโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เมาแล้วขับโดยรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่น“ SafeMate” จะเป็นระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยสมาร์ทโฟน   ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส เน้นความสะดวกใช้งานง่ายและ ต้นทุนต่ำ โดยอาศัยเซนเซอร์ ที่ในสมาร์ทโฟน  เป็นตัวประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบเรียลไทม์ทั้งเบรคเร่ง เปลี่ยนเลน หรือเลี้ยวกะทันหัน  สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย นอกจากนี้ ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ค เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้กูเกิลเพลย์และแอพสโตร์ เพื่อช่วยรณรงค์ความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว ในเทศกาลสงกรานต์ นี้      

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เนคเทคเปิดแอพรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

Posts related