นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้อากาศยาน (พีเอสซี) อีก 100 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนว่า ทอท.ต้องชี้แจงรายละเอียดต้นทุนการให้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าพีเอสซีกับผู้โดยสาร ว่ามีอะไรบ้าง และแบ่งสัดส่วนต้นทุนระหว่างการให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างไร เช่น พนักงานส่วนกลางที่ต้องให้บริการทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศแบ่งสัดส่วนต้นทุนอย่างไร นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างค่าพีเอสซีกับค่าตั๋วโดยสารด้วย เนื่องจากปัจจุบันค่าตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศราคาต่ำมากที่ระดับ 1,500 บาท หากผู้โดยสารจะต้องจ่ายเงินค่าพีเอสซีเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท จะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและทำให้การเดินทางลดลงหรือไม่ “การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานนั้น จะต้องพิจารณาในภาพรวม ไม่ได้คิดเฉพาะต้นทุนการดำเนินงานสูง หรือขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา รวมถึงผลประกอบการของทอท. ซึ่งมีกำไร และเป็นธุรกิจผูกขาด โดยคณะกรรมการ การบินพลเรือน (กบร.) ซึ่งผมเป็นประธาน จะพิจารณาความเหมาะสม คาดว่าจะมีการประชุมกบร.อีกครั้งภายในเดือนพ.ย.นี้” อย่างไรก็ตาม อัตราค่าพีเอสซีดังกล่าวนี้ จะไม่มีผลกับค่าพีเอสซีของท่าอากาศยานอื่น ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยาน 28 แห่ง ของกรมการบินพลเรือน (บพ.) หรือท่าอากาศยานสมุยของเอกชน หากท่าอากาศยานอื่นต้องการปรับค่าพีเอสซี จะต้องเสนอเรื่องมาให้กบร.พิจารณา และไม่จำเป็นว่าทุกท่าอากาศยานจะต้องเก็บค่าพีเอสซีเท่ากัน เนื่องจากต้นทุนแตกต่างกัน นายชัชชาติ กล่าวว่า ขณะที่ทอท.อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งตนต้องการให้ผู้อำนวยการใหญ่ทอท.เข้ามาช่วยติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และงานขยายท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งปรับปรุงบริการเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะได้กำชับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสด้วย สำหรับค่าพีเอสซีที่ทอท.เสนอ ประกอบด้วย อัตราค่าพีเอสซีสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ เป็น 200 บาท จากปัจจุบัน 100 บาท โดยต้นทุนอยู่ที่ 336 บาท และอัตราค่าพีเอสซีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็น 800 บาท จากปัจจุบัน 700 บาท ต้นทุนอยู่ที่กว่า 500 บาท โดยทอท.คาดว่าในปีนี้จะมีรายได้จากค่าพีเอสซี 16,000 ล้านบาท เมื่อปรับค่าพีเอสซีใหม่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 3,800 ล้านบาท.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เบรกทอท.ขึ้นค่าธรรมเนียมใช้สนามบิน

Posts related