เปิดโครงการจดโดเมน “.th” วันที่ 1–30 มิ.ย. นี้ ชี้ ระบุช่วยให้ชื่อเว็บ สั้น กระชับ จดจำง่าย เตรียมนำผลวิเคราะห์ที่ได้ศึกษาความต้องการใช้เว็บไซต์ นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ในฐานะอนุกรรมการนโยบายโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปิดเผยว่า ได้เปิดโครงการให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมจดโดเมนระดับ 2 สมัครจดชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษภายใต้โดเมน “.th” (ดอททีเอช) โดยไม่ต้องมีรหัสหมวดหมู่องค์กรมาคั่นกลาง อาทิ .co.th หรือ .go.th และ .or.th ให้เหลือแต่ .th เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยทำให้เว็บไซต์สั้นลง กระชับ และสะดุดตา โดยจะเปิดรับให้จด .th เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 57 คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจประมาณ 100 ราย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำผลที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ และรวมรวบข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงเทรนด์ความต้องการแนวทางเพิ่มเอกลักษณ์ให้โดดเด่นของเว็บไซต์ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครจดโดเมน ดอททีเอช แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีโดเมนอยู่แล้ว 6 หมวดคือ .co.th, .ac.th, .go.th, .or.th, .Mi.th, และ .net.Th ที่ได้คัดกรองมาระดับหนึ่งแล้ว ยกเว้น .in.th เนื่องจากไม่มีเงื่อนไข ใครก็สามารถจดได้ กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่จดชื่อโดเมนที่มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญหา และกลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ขอจดชื่อโดเมน อาทิ ชื่อบริษัท สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ รวมถึงชื่อบุคคลที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน น.ส.วิไลวัลย์ พนารินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด กล่าวว่า สถิติของการจดชื่อโดเมน .th ในเดือน เม.ย. 57 รวมทั้งสิ้น 63,246 ชื่อ โดยชื่อที่ได้รับความนิยมในการจดมากที่สุดคือ .co.th จำนวน 32,785 รายชื่อ รองลงมาคือ .in.th จำนวน 16,400 รายชื่อ โดยแนวโน้มการจดชื่อโดเมนมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรทั่วไปหันมาให้ความสนใจประชาสัมพันธ์และทำการตลาดบนโลกออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายสำหรับการขอจดโดเมน จะเสียค่าลงทะเบียน 10,000 บาท และจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาจำนวน 30 วัน จึงจะประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะเสียค่าใช้จ่ายธรรมเนียม 1 แสนบาท สำหรับรายปี และ 1 ล้านบาท สำหรับตลอดอายุการใช้งาน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดจดชื่อโดเมน ‘.th’ ช่วยให้จดจำง่าย

Posts related