นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ลงนามแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ชุดใหม่ ตามรายชื่อที่กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  เสนอเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 เม.ย.  โดยคาดว่า บอร์ดชุดใหม่จะนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 พ.ค.  นี้ เพื่อเร่งพิจารณาวาระสำคัญในการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ที่ค้างการพิจารณาเกือบ 400 โครงการ วงเงินลงทุนรวมกว่า 660,000 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างบอร์ดชุดใหม่ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 18 คน  ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รมว.อุตสาหกรรม  เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และมีที่ปรึกษาฯ จำนวน  5  คน คือ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์  อดีตรมว.อุตสาหกรรม นายสมชาย  หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย นายภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบมจ. บางจากปิโตรเลียม ส่วนกรรมการที่มาจากส่วนราชการ และเอกชน ได้แก่  นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  ปลัดกระทรวงการคลัง นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย  และเลขาธิการบีโอไอ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  กล่าวว่า บอร์ดบีโอไอชุดใหม่ จะเน้นพิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะชะลอการลงทุนของภาคเอกชน เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถทยอยอนุมัติโครงการที่ค้างการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนหลังจากนี้ และจะทำให้ภาพรวมการลงทุนในปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 800,000-900,000 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดชื่อบอร์ดบีโอไอใหม่

Posts related