นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯจะเปิดประมูลข้าวรอบที่ 2/57 ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ โดยยืนยันว่า ข้าวที่ได้เปิดให้ประมูล 139,675 ตัน โดยจะมีทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2,ข้าวเหนียวขาว 10%,ข้าวท่อนหอมมะลิ,ปลายข้าวหอมมะลิ,ปลายข้าวปทุมธานี,ปลายข้าวเหนียวเอวัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ แต่จะไม่มีข้าวขาว โดยทั้งหมดนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องกายภาพ และคุณภาพเรียบร้อยแล้ว“การประมูลครั้งที่2/57 นี้เปิดประมูลข้าวทั้งสิ้น 139,675 ตัน ซึ่งไม่มีข้าวขาว เนื่องจากข้าวขาวที่ผ่านการตรวจสอบขั้นที่ 2 ในห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจสอบคุณภาพ ยังมีปริมาณไม่มาก อีกทั้งยังต้องกันข้าวขาวบางส่วนไว้ สำหรับการส่งที่ได้มีคำสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้ จึงยังไม่นำออกมาเปิดประมูล”อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการเปิดประมูลครั้งนี้ จะสามารถขายข้าวทั้งหมดได้ เพราะเงื่อนไขการประมูล มีความชัดเจนมากขึ้น มีการแก้ปัญหา ข้อผิดพลาด ทั้งเรื่องราคาอ้างอิงพื้นฐาน และการตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่นำมาเปิดให้ประมูลแล้ว สำหรับการประมูลในรอบต่อไป ยังต้องรอประเมินจากหลายปัจจัย ทั้ง การตรวจสอบคุณภพข้าวค วามต้องการของตลาดก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ส่วนข้าวที่เหลือจากการประมูลครั้งแรก ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่มีผู้ประมูล และส่วนของข้าวที่ไม่ผ่านเรื่องคุณภาพ จะนำเข้าไปพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ว่าจะจัดการกับข้าวส่วนนี้อย่างไรทั้งนี้การประมูลข้าวจะมีขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้นกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลลอตที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. และในเวลา13.30 น. จะเปิดซองการประมูล และทราบผลการประมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวตามขั้นตอน ซึ่งยังยึดหลักการเดิมที่ผู้เสนอราคาสูงสุด ผ่านราคาพื้นฐาน จะถือเป็นผู้ชนะการประมูล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดประมูลข้าวล็อตสอง 1.39 แสนตัน

Posts related