รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชยืเปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มี.. 57 กระทรวงฯจะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ เอเฟตครั้งที่ 4 จำนวน ประมาณ2.5 แสนตันหรือ 250 ล้านกิโลกริม   ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยในช่วง เวลา 9.00-12.00 น. ณห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สำหรับการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งนี้แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57  ปริมาณกว่า  164 ล้านกิโลกรัมหรือกว่า  1.64 แสนตัน จากคลังในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี กำแพงเพชร สระแก้วและชัยนาท นอกจากนี้ยังมีข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณกว่า  80 ล้านกิโลกรัม หรือ 80,000 ตัน  จากคลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์และศรีสะเกษ  โดยองค์การคลังสินค้า(อคส.) ได้เปิดให้ผู้สนใจประมูลดูสภาพข้าว ณ คลังสินค้าที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 มี.ค. 57 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดประมูลข้าวอีก 2.5 แสนตัน

Posts related