ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวต้นแบบการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์สำหรับใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดความผิดพลาดและการทำงานซ้ำซ้อน พร้อมดันสถานพยาบาลไทยสู่การเป็นองค์การดิจิทัล นายมารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด กล่าวว่า  ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดตัวต้นแบบการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยสนับสนุนโมเดลการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดยสมาคมระบบการจัดการและระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยต้นแบบนี้จะช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้และวางแผนการลงทุนด้านไอทีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินหน้านำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการก้าวสู่องค์กรสถานพยาบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record–EMR) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเอกสาร รวมทั้งลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ ซึ่งมองว่าตลาดเมืองไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะนำระบบ EMR มาพัฒนาใช้เป็นระดับสูง เช่น ระดับ 7 ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบไร้กระดาษ ซึ่งมีความพร้อมใช้งานได้  100% และมีความมั่นคงต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถปรับขยายในการรองรับธุรกิจในอนาคตได้   ซึ่งจะทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตขยายตลาดในภูมิภาคได้ยิ่งขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดระบบจัดการเนื้อหาทางการแพทย์หนุนโรงพยาบาลดิจิทัล

Posts related