นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการให้บริการ (สมาร์ท จีไอเอส ทีดี) ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปใช้สำรวจและวางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สินแบบบูรณการครบวงจร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่และรายละเอียดที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซด์ หรือสืบค้นข้อมูลราคาประเมินที่ดิน แผนที่ภาพรวมราคาประเมิน เพื่อป้องกันการประเมินราคาที่ดินอย่างไม่สมเหตุสมผล และสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากขึ้น  “ประโยชน์ของระบบสมาร์ท จีไอเอส ทีดี จะช่วยให้กรมธนารักษ์สามารถอัพเดทข้อมูลการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ราชพัสดุได้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดบ้าง หรือมีใครเข้าไปทำประโยชน์บนที่ราชพัสดุอย่างไรบ้าง และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ” ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การสำรวจประเมินราคาที่ดินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถใช้อุปกรณ์โมบายในการสำรวจ และนำส่งข้อมูลและภาพถ่ายเข้าสู่ส่วนกลางได้ทันที ถือเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานส่วนกลางสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลได้แบบปัจจุบันมากที่สุด เมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Posts related