นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. เปิดเผยถึงแนวนโยบายการทำงานว่า นโยบายหลักที่จะเร่งดำเนินงานหากได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน ส.อ.ท. คือการสร้างความเป็นเอกภาพ และความปรองดอง ให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกลับมาทำงานร่วมกันให้มากที่สุด โดยมั่นใจว่าจะชนะ เพราะได้รับการสนับสนุนเกือบทุกกลุ่มจากการประเมินฐานเสียงขั้นต้น พบว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสนับสนุนสูงถึง 70% และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม 80% แต่ก็ไม่ประมาท โดยจะลงพื้นที่พบสมาชิก ส.อ.ท. สร้างความเข้าใจในแนวนโยบายให้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยังคงเสียเปรียบในบางจุด “ผมจะร่วมกับนายเจน นำชัยศิริ รองประธานส.อ.ท. ลุยชี้แจงนโยบายหาเสียงในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หากกลุ่มผม ได้รับชัยชนะก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกฝ่าย แม้จะเป็นฝ่ายที่เคยแข่งขันกันมา โดยอยากจะล้างภาพในอดีตที่พ่ายแพ้ ต้องยกทีมลาออกจาก ส.อ.ท. จนทำให้คนเก่งมีความสามารถหลายคนต้องออกจากองค์กรไป โดยใครที่มีความสามารถ ก็พร้อมที่จะดึงเข้ามาร่วมบริหาร ส.อ.ท. ต่อไป และอยากเห็นที่สุด ก็คือยุติการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายใน ส.อ.ท. หากนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ รองประธาน ส.อ.ท. ที่เสนอตัวแข่ง จะถอนตัวมาร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน ไม่ต้องมาคิดเรื่องการแข่งขัน มองไปแต่ผลประโยชน์ของ ส.อ.ท.เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของ ส.อ.ท. ที่จะขจัดความแตกแยกร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด” นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ รองประธาน ส.อ.ท. ผู้ลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า การลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้นภายในส.อ.ท.เช่นเดียวกัน โดยทางกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะประชุมกลุ่มในวันที่ 21 พ.ย.นี้ จะเชิญนายสุพันธุ์และนายเจน เข้ามาแสดงนโยบายต่อกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในกลุ่มอาหารค่อนข้างเปิดรับและพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว สำหรับเสียงสนับสนุน เชื่อว่ากลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะให้การสนับสนุนเต็มที่ แต่ยังคงประเมินไม่ได้ว่าจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ คงไม่แปลกที่จะสนับสนุนอีกฝ่าย เนื่องจากเป็นฝ่ายที่นายเจน ดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย แต่หากฝ่ายของผมชนะการเลือกตั้งก็พร้อมที่จะให้นายเจน และนายสุพันธุ์เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและกล่มจังหวัด “การลงเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้หวังผลแพ้ชนะ แต่ต้องการจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง โดยต้องการให้กลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีความสำคัญและได้รับความสนใจมากขึ้น ส่วนเรื่องการปรองดองเสนอให้ทุกฝ่ายพร้อมออกหาเสียงร่วมกัน ดีกว่าต่างคนต่างทำ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดวิสัยทัศน์ผู้ท้าชิงประธานส.อ.ท.

Posts related