นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง 7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ ว่า สาเหตุใหญ่ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ เพราะการลงทุนของภาครัฐในช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 40 ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนิเชีย ที่มีสัดส่วนการลงทุนเกิน 100% แต่ไทยกลับมีสัดส่วนลงทุนลดเหลือเพียง 84% เท่านั้น และที่เห็นได้ชัดเจน คือ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา งบลงทุนของแต่ละรัฐบาล ลงทุนเฉลี่ยไปเพียงแค่ 19% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่รัฐบาลจะเน้น การใช้เงินงบประมาณไปกับโครงการประชานิยม จึงทำให้งบประมาณลงทุนแต่ละปีมีสัดส่วนที่น้อยมาก “หากเป็นอย่างนี้ต่อไปปัญหาจะตามมาหลายอย่างแน่นอน เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดออกมาเป็นตัวเลขจีดีพี ก็เน้นเรื่องการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งก็เปลี่ยนไปตามสภาพ แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืนคือ การลงทุนที่ต่อเนื่องต้องให้ความสำคัญ เพราะที่ผ่านมาพื้นที่การใช้งบประมาณของบไทยผิดเพี้ยนไป เพราะนำเงินไปใช้ในโครงการประชานิยม ดังนั้นการแก้ไขก็ คือ รัฐต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เอกชน แต่การลงทุนก็ควรทำให้โปร่งใส หรือผลิตโครงการออกมาเป็นชิ้นโบว์แดง ให้ทุกคนเห็นว่า โครงการใสสะอาด ตรวจสอบได้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่ม และยังช่วยให้รัฐบาลต่อๆ ไป สนใจผลักดันการลงทุนในโครงการนั้นๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดสาเหตุแรงงานไทยคุณภาพต่ำ‏

Posts related