วันนี้( 19 ก.พ.) ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ EGA เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ภาครัฐจนถึงปัจจุบันมีความต้องการใช้ระบบสูงขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้ความสามารถในการรองรับของ EGA เดิมได้ตั้งเป้าว่า จะมีระบบคลาวด์ภาครัฐมาใช้งาน40ระบบ แต่ปรากฎว่าปัจจุบันระบบคลาวด์ภาครัฐของ EGA ต้องแบกรับการทำงานอยู่ทั้งหมด 259 ระบบ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยวัดจากการขอเข้าใช้ของหน่วยงานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา      “ระบบคลาวด์ภาครัฐถือเป็นความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานด้านไอทีของภาครัฐใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดภาระการบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก โดยหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีถึง 129 หน่วยงาน และคาดว่าจะสูงถึง 250 หน่วยงานภายในปลายปีนี้ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ของภาครัฐในปัจจุบันยังต้องมีกระบวนการเรียนรู้จากเดิมมากขึ้น เนื่องจากหลายหน่วยงานยังร้องขอปริมาณสำรองระบบมาจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ใช้งานจริง ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ  ดังนั้นในแผนงานต่อไปจะมีการปรับระบบสำรองของคลาวด์ภาครัฐให้เป็นตามพฤติกรรมการใช้งานจริง ” ดร.ศักดิ์กล่าว     ดร.ศักดิ์ กล่าวต่อว่า   สำหรับแผนงานในปีงบประมาณ 2557 จะเสริมระบบสาธารณูปโภคของระบบคลาวด์ ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอก ที่จะทำให้ระบบคลาวด์ของ EGA มีการกระจายตัว และมีความยืดหยุ่นในการบริการ ส่งผลทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้น กระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น คาดว่าภายในปีหน้าระบบคลาวด์ของภาครัฐจะสามารถรองรับระบบได้มากถึง 500 ระบบ โดยจะยังคงเงื่อนไขการรับบริการแบบเดิมคือ หน่วยงานต่างๆ ต้องแสดงความประสงค์จะ ใช้งานเข้ามา โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงการวางแผนงบประมาณ การใช้ไอทีโดยรวมขององค์กร ซึ่งบริการคลาวด์ภาครัฐของ EGA จะไม่คิดค่าบริการจากหน่วยงานรัฐแต่ อย่างใด      ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ เช่น ระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สลน.) ระบบเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย3จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) (สำนักงาน กพร.) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านสาธารณภัยในภาวะวิกฤต (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นต้น     ทั้งนี้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกนำมาใช้ ซึ่งสามารถลดการค่าใช้จ่าย และมีความยืดหยุ่นสูง เพราะรองรับการขยายการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลล่าสุดของการ์ทเนอร์ได้คาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายในขององค์กรที่เกิดขึ้นไปกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)จะมีการเติบโตสูง กว่า 28% ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นไป แต่การลงทุนในการสร้างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) จะมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะถึง 3 เท่า ชี้ให้เห็นแนวโน้มการใช้งานแบบสาธารณะเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่ทางEGAเปิดให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เผยหน่วยงานราชการแห่ขอใช้ “คลาวด์ภาครัฐ”จนเต็มระบบ

Posts related