สำนักงาน กสทช. เผยยอดผู้ใช้บริการมือถือ 3จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ทะลุเกือบ 18 ล้านเลขหมายแล้ว ด้านผลตรวจสอบและกำกับค่าบริการประจำเดือนก.ย.พบลดลงมากกว่าเกณฑ์ 15% ทุกแพ็คเกจ แนะผู้ใช้งาน หากพบค่าบริการไม่เป็นธรรมกด 1200
วันนี้ (20 ต.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ณ วันที่ 18 ต.ค.56 ที่ได้รับการรายงานจากผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย อย่างไม่เป็นทางการ ว่า ขณะนี้มีผู้ใช้บริการประมาณ 17.7 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN)  12 ล้านเลขหมาย บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) 5 ล้านเลขหมาย และเป็นของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF)  7 แสนเลขหมาย
สำหรับผลการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการ3จี เดือนก.ย.56 ของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย พบว่าผลการตรวจสอบกรณีการนำรายการส่งเสริมการขายเดิมไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายดังกล่าว  พบว่า แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค  มีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2จี เดิมที่นำไปใช้ให้บริการ 3จี ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ, โทรสะใจ, สมาร์ทโฟน แพ็คเกจ 339 , 509 ,679 และ 849 ส่วน เรียล ฟิวเจอร์ นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2จี ที่ไปใช้ให้บริการ 3จี บนโครงข่ายดังกล่าว จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ไอ สมาร์ท 340,  510 และ 765 และ ดีแทค ไตรเน็ต มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2จี เดิมมาให้บริการ 3จี บนคลื่นดังกล่าว  3 รายการ ได้แก่ dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399 ทั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. คือได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงมากกว่า15% ทั้งบริการประเภทเสียง และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง ในทุกรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยแพ็คเกจประเภทเสียง  ของ ดีแทค เนทเวอร์ค ยังคงมีอัตราค่าบริการลดลงมากที่สุดถึง 29%  โดยผลการตรวจสอบพบว่า อัตราค่าบริการของทั้ง 3 บริษัทในรายการส่งเสริมการขายใหม่ ค่าบริการได้ลดลงมากกว่า15% ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค.แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย ตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ก.ย.56 พบว่า มีแนวโน้มนำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นในทุกเดือน โดยมีการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม และมีแนวโน้มที่จะลดอัตราค่าบริการลงอย่างต่อเนื่อง โดยค่าบริการเดือนก.ย.56 บริการเสียงอยู่ระหว่าง 0.54-0.74 บาทต่อนาที  ลดลงประมาณ 10-34% เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ที่ผู้รับใบอนุญาตนำเสนออัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 0.15-0.27 บาทต่อเมกะบิต ลงต่ำกว่าค่าบริการราว 4-46% นายฐากร กล่าวว่า ค่าบริการที่ลดลง 15% นี้เฉพาะผู้ใช้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กะกะเฮิรตซ์ เท่านั้น ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่ 17.7 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ยอดผู้ใช้ในประเทศไทยมีจำนวน90 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2จี  และ 3จี  เดิมจะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้  ในอนาคตถ้าโครงข่าย 3จี บนคลื่นดังกล่าวครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้บริการในระบบ 3จี จะเพิ่มขึ้น และการปรับลดอัตราค่าบริการลง 15% ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการสามารถร้องเรียนมาได้ที่  Call Center 1200

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เผย ยอดใช้งาน 3จี ใหม่ เหยียบ 18 ล้านเลขหมายแล้ว

Posts related