นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า วันที่ 1 พ.ย. นี้ บริษัทน้ำมันทุกแห่งต้องเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันทางกฏหมายจาก 5% เป็น 6% หรือจาก 36 วันเป็น 43 วัน ซึ่งเป็นไปตามแผนการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อราคาน้ำมันเฉลี่ย 7 สต.ต่อลิตร จะต้องไม่ผลักภาระให้กับผู้ใช้น้ำมัน ส่วนกรณีที่บริษัทน้ำมัน จะขอปรับขึ้นราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมัน เพราะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการหาสถานที่จัดเก็บน้ำมันนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ในการบริหารต้นทุนของบริษัทน้ำมันอยู่แล้วและการเพิ่มสำรองก็เป็นตามกฏหมายที่ได้ประกาศไว้ “ แผนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ ของประเทศในภาพรวมนั้น เป็นนโยบายเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในยามเกิดวิกฤต ซึ่งกำหนดให้ไทยต้องมีการสำรองน้ำมันให้ได้ 90 วัน โดยเป็นส่วนของภาคเอกชนได้เริ่มดำเนินการแล้วจากการเพิ่มสำรองน้ำมันรวม 43 วัน และอีกส่วนเป็นการสำรองน้ำมันโดยภาครัฐ ขณะนี้กำลังศึกษารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม” นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงาน หลังจากรับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานว่า ได้เน้นให้ความสำคัญความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าหลักถึง 70% โดยแผนระยะสั้นเร่งด่วน เตรียมแผนดูแลการหยุดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ระหว่าง 25 ธ.ค. 56 – 8 ม.ค. 57 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ เกิดไฟฟ้าดับซ้ำรอย 14 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา “ ขณะนี้ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือเพื่อรองรับการหยุดซ่อมท่อก๊าซฯ แล้ว 2 ครั้งก็จะมีแผนงานรายละเอียดต่างๆ ที่จะรองรับได้ย่างแน่นอน และจะต้องเร่งดูว่า จะซ่อมช่วงไหนอีกในปี 57 ซึ่งจากการสอบถามว่าเหตุใดที่ผ่านมาเมียนมาร์จึงหยุดซ่อมท่อก๊าซฯช่วงเม.ย.ที่เป็นช่วงไทยใช้ไฟสูง ได้รับการชี้แจงว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงทะเลสงบที่ทำให้การซ่อมเป็นไปได้รวดเร็วสุด” สำหรับนโยบายอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการเช่น การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงการทำราคาน้ำมันหน้าคลังให้เป็นราคาเดียวทั่วประเทศเพื่อให้ราคาน้ำมันต่างจังหวัดใกล้เคียงกับกทม.และปริมณฑลจากขณะนี้ที่สูงเพราะค่าขนส่งไกลโดยการวางยุทธศาสตร์ท่อน้ำมันและคลังไปยังภาคเหนือสิ้นสุดที่พิษณุโลก หรือลำปาง และอีสาน สิ้นสุดที่ขอนแก่น ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะได้มีการศึกษาแนวทางการลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปี 57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เพ้ง”สั่งเพิ่มสำรองน้ำมันดีเดย์ 1พ.ย.นี้

Posts related