นายเดวิด แอล คันนิ่งแฮมประธานบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า  ในฐานะผู้นำวงการขนส่งสินค้าระดับโลกเฟดเอ็กซ์อยู่ในฐานะที่โดดเด่นที่จะทำให้เราสามารถผลักดันการเข้าถึงอย่างยั่งยืนและโอกาสในอนาคตสำหรับธุรกิจ  ลูกค้าและชุมชนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทและชุมชนเป้าหมายเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของความมุ่งมั่นของพนักงาน 18,000 คนในภูมิภาคที่ช่วยขับเคลื่อนความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทั้งนี้ เฟดเอ็กซ์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบทางการค้าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เข้ามาช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลกผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การเปิดตัวศูนย์วิสาหกิจขนาดเล็กเฟดเอ็กซ์เมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กที่รวบรวมทรัพยากรและข้อมูลต่างๆอาทิ การขนส่งสินค้าระหว่างชาติ กฎระเบียบและเอกสารที่จำเป็นสำหรับประเทศต่างๆและบริการเพิ่มมูลค่าในแต่ละประเทศ สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเฟดเอ็กซ์ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิจัดสัมมนาในเกาหลีภายใต้แนวคิด ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีและสหรัฐและยังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เอสเอ็มอีสามารถได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอีกด้วยนอกจากนี้เฟดเอ็กซ์   ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทไปพร้อมๆ กับการสร้างธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของอากาศยานอย่างเข้มข้นลงไปได้ถึง4.2 เปอร์เซ็นต์  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของฝูงบินเฟดเอ็กซ์ เอ็กซเพรส  เปิดตัวเรือเพื่อการพาณิชย์ใช้พลังไฟฟ้าล้วนจำนวน10 ลำในฮ่องกงในปี 2556 ซึ่งเป็นกองเรือกองแรกของเฟดเอ็กซ์ที่ใช้ยานพาหนะพลังไฟฟ้าล้วน     

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เฟดเอ็กซ์ใช้นวัตกรรมเสริมแกร่งธุรกิจ-ชุมชน

Posts related