นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยในเดือน ก.ค. 57 จำนวน 39 รายคิดเป็นเม็ดเงินที่นำมาลงทุน 5,676 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทย527 คน โดยจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50%  และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 475%  เพราะในเดือนก.ค.57มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในเดือนก.ค.57ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ  และบริษัทคู่ค้า  21 ราย มีเงินลงทุน 4,605 ล้านบาทได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้เช่าแม่พิมพ์  เป็นต้น  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ส่วนธุรกิจคู่สัญญาภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  9 ราย มีเงินลงทุน 1,011 ล้านบาทได้แก่ บริการสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยาก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันให้แก่กลุ่มบริษัท ปตท.  ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำคู่มือการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานให้แก่บมจ. ท่าอากาศยานไทย  และบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟฟ้าให้แก่รฟม.  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี  เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เม็ดเงินต่างด้าวลงทุนในไทยเดือน ก.ค. พุ่ง 475%

Posts related