วันนี้  ( 9เมษายน 2557 ) ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ คณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำรวมกับกองทัพเรือการประปานครหลวงกรมชลประทานกรมทางหลวงและสำนักการระบายน้ำกทม.จัดแถลงข่าวเรื่องปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็ม นายรอยล จิตรดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกจนส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบางช่วงมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานสำหรับใช้อุปโภค บริโภคและการเกษตร ซึ่ง ค่ามาตรฐานความเค็มน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาต้องต่ำกว่า 0.25กรัมต่อลิตร โดยปีนี้เกิดสถานการณ์น้ำเค็มเร็วกว่าปกติและค่อนข้างรุนแรง ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้อยไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มที่สูงกว่าปกติ จากการวิเคราะห์คาดว่า สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้  เนื่องจากน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยจะหนุนสูงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นสาเหตุให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามา   คณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกรมทางหลวง กรมชลประทาน กองทัพเรือ การประปานครหลวง และกรุงเทพมหานครเริ่มปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็ม เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับการปฎิบัติการหน่วงน้ำเค็มในครั้งนี้ จะมีการบริหารประตูระบายน้ำฉิมพลีและประตูระบายน้ำยายส่อน ให้สอดคล้องกับน้ำทะเลหนุน  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10เครื่อง ที่คลองประปามหาสวัสดิ์ เพื่อสูบน้ำจืดลงสู่คลองปลายบางให้ไหลลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันกองทัพเรือ จะ ติดตั้งเรือผลักดันน้ำรวม 30 เครื่อง ในคลองบางกอกน้อย 20เครื่อง และคลองมหาสวัสดิ์ 10 เครื่องเพื่อเร่งส่งน้ำจืดในคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำลง  ส่วนกรมชลประทานและการประปานครหลวง จะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและคลองลัดโพธิ์เพื่อหน่วงน้ำเค็มและผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเสริมเพื่อเจือจางน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา นายรอยล  กล่าวว่า การปฎิบัติการดังกล่าวหากประสบผลสำเร๊จจะเป๊นการประหยัดน้ำจากเขื่อนที่จะต้องใช้ในการไล่น้ำเค๊มได้กว่า30%  และสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะปีนี้น้ำในเขื่อนมีน้อยหากระบายมากและฝนมาช้ากว่าปกติจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำทันที 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เริ่มปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็มรับมือน้ำทะเลหนุนสูงพ.ค.นี้

Posts related