วันนี้ (18 กค. 57)ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน IP INNOVATION AND TECHONOLOGY EXPO 2014 (IPITEx 2014) หรือ ไอพีไอเท็กซ์ 2014ขึ้นเป็น ครั้งแรกในประเทศไทย โดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน นางสาวชุติมา เปิดเผยว่า งานนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มาไว้ในงานเดียว และถือเป็นงานนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรมอันเกิดจากผลงานของคนไทยไปใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดการค้า สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของไทย เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ   เช่น รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช. ) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และรางวัลจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นิทรรศการแสดงตัวอย่างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การแสดงผลงานและสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การแสดงนวัตกรรรม ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มยางและไม้ยางพารา กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่มอาหารและเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ กลุ่มซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา การแสดงผลงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงการแสดงผลงานเทคโนโลยีชุมชน ในงานยังมีการจัดงานนาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ 2014 ของ สวทช. ซึ่งจะมีการบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” และการนำเสนอผลงานเด่นที่จะนำเสนอต่อนักลงทุนเพื่อให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจนำไปสู่การลงทุนผลิตเชิงพาณิชย์ เช่น  เอนอีซ  เอนไซน์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว  เซฟเมท  ระบบประเมิณพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์   เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วยโซล่าร์ปั๊ม  อินเวสเตอร์  คิวล็อก แผ่นตรวจบันทึกอุณหภูมิ และกราส 3  นวัตกรรมกระบวนการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางพารา  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน เช่น การแสดงผลงานรางวัลเทคโนโลยีจักรกลยอดเยี่ยม ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรมข้าว สิ่งทอในระดับชุมชน ผลงานรางวัลหุ่นยนต์ระดับโลก และ ออโต้เมชั่นในระบบการผลิต จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในระดับวิสาหกิจชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-20  กค.นี้ ที่ไบเทค บางนา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เริ่มแล้ว! งานไอพีไอเท็กซ์2014 รวมสุดยอดนวัตกรรมคนไทย

Posts related