นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมปฏิรูปภาษีทั้งระบบ ระหว่าง สศค.และ 3 กรมภาษี ทั้งกรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร โดยมีนายรังสรรค์ ศรีรวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีทั้งระบบและการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้เวลาภายใน 1 เดือนในการหาข้อสรุป ก่อนนำเสนอให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเชื่อว่าการปฏิรูปดังกล่าวจะช่วยให้การจัดเก็บรายได้ในปี 58 จะได้ตามเป้าหมาย 2.4 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การปฏิรูปภาษีทั้งระบบและการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย 6 เรื่อง ทั้งการให้เกิดความเป็นธรรมในการเสียภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องรับภาระมากขึ้นหากใช้ทรัพยากรมากกว่าคนจน ต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในอดีต สร้างรายได้ที่เพียงพอในอนาคต รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เน้นการบริโภคกับความมั่งคั่งมากขึ้น ขณะเดียวกัน กรณีที่นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือส่งถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเสนอเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าว เป็นการเสนอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีกฎหมายเข้ามารองรับ ซึ่งต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เรียก 3 กรมภาษีถกปฏิรูปภาษีทั้งระบบ

Posts related