นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นวันแรกว่า สิ่งแรกที่ตั้งใจเร่งดำเนินการ คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะเข้าไปหารือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  รวมทั้งจะเร่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงขึ้นมาเต็มทุกตำแหน่ง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับ 9 –  10  มีว่างอยู่หลายตำแหน่ง ทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  และถ้าปรับโยกย้ายแล้ว จะทำให้ข้าราชการระดับล่างปรับตำแหน่งขึ้นมาอีกเป็น 100 ตำแหน่ง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการดี ที่ตั้งใจทำงานให้กระทรวง นอกจากนี้จะเร่งรัดโครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล และนิคมอุตสาหกรรมยางครบวงจร ที่ อ.ฉลุง จ.สงขลา จะเร่งรัดการออกใบอนุญาตต่างๆโดยเฉพาะใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4) ซึ่งที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก้ไขลดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตไปบางส่วนแล้ว แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายฉบับใหม่ โดยจะโอนอำนาจการออกใบอนุญาตต่างๆให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของข้าราชการประจำ และให้รัฐมนตรีทำหน้าที่เพียงการออกนโยบายเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา รัฐมนตรีทำหน้าที่ทั้งเรื่องการออกใบอนุญาต และการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มั่นใจว่า หลังจากที่ คสช. ได้ผลักดันใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้วในช่วงแรก และจะทยอยออกมาอีกมาก รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ยังได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนไปเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว “จากการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติ ส่วนใหญ่มองว่าการที่ คสช. สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตามที่กำหนด ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 100% โดยนักลงทุนขนาดใหญ่อยากให้รัฐบาลใหม่ปล่อยให้การดำเนินธุรกิจเป็นอย่างเสรี และอย่าออกมาตรการที่บิดเบือนกลไกตลาด เช่น มาตรการรถยนต์คันแรก ที่ส่งผลให้กำลังซื้อของตลาดเปลี่ยนไปปริมาณยอดขายในช่วงปี 56 ได้พุ่งสูงขึ้นมาก จนทำให้เอกชนต้องขยายการลงทุนรองรับ แต่หลังจากนั้นยอดคำสั่งซื้อได้ลดลงมากจนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 จว.ชายแดนใต้

Posts related