น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากรมฯ มีแผนจะหารือร่วมกับสมาคมอาคารชุดและบ้านจัดสรรเพื่อจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารชุด การบริหารทรัพย์สิน และการบริการสังคมของผู้ให้บริการอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกง เป็นต้น เนื่องจากต้องการยกระดับผู้ประกอบการในเมืองไทยและให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการอาคารชุดและบ้านจัดสรรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการให้บริการตามระดับสากลไม่ว่าจะเป็นการบริการส่วนกลาง การจัดสรรที่ดินส่วนกลางและไม่เอาที่ดินส่วนกลางไปเป็นที่ดินส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเข้ามาแข่งขันในการบริหารบริหารทรัพย์สินอาคารจากต่างชาติภายหลังจากที่มีการเปิดประชาคมเสรษฐกิจอาเซีย (เออีซี) ในปี 58ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มนักธุรกิจด้านการบริหารจัดการอาคารและที่พักอาศัยจากประเทศฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์กำลังเข้ามาทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและในอาเซียนมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อนเนื่อง “กรมฯอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณจำนวน 4-5ล้านบาท ในการจัดทำโครงการดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 58 และเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานเรียบร้อยผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการใช้บริการอาคาร บ้านพักอาศัยโดยเฉพาะอาคารสำนักงาน ที่พัก ในเมืองใหญ่ และธุรกิจนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลโดยกรมฯจะร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงธุรกิจที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทยด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งทำมาตรฐานบริหารคอนโดเทียบเท่าต่างชาติ

Posts related