นางกุลณี อิศดิศัยรักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการเปิดตัว “โครงการประกวดแอนิเมชั่นอาเซียน2014ว่า ขณะนี้นักลงทุนจากสหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปให้ความสนใจเข้ามาร่วมทุนรองรับสร้างหนังแอนิเมชั่นในประเทศอาเซียนอย่างมากโดยเฉพาะญี่ปุ่นมองว่าไทยเป็นประเทศน่าลงทุนที่สุดในภูมิภาคนี้เนื่องจากมีทิศทัศน์ที่สวยงามต้นทุนการผลิตต่ำ รวมถึงมีแรงงานและผู้ผลิตที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นดังนั้นกรมฯจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการโดยจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด“ปัจจุบันการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องหนังเพลง และสินค้าทั่วไป โดยการนำมาจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆก็มีอยู่บ้าง ซึ่งกรมฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการปราบปรามพร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันไม่ให้กระทำผิดทางกฎหมายโดยเรื่องของแอนิเมชั่นส่วนใหญ่ก็จะมีการโหลดจากอินเตอร์เน็ตนำมาใช้เองหรือนำไปจำหน่ายราคาถูกๆ”ทั้งนี้สาเหตุที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นเนื่องจากในแต่ละปีจะมีมูลค่าการตลาดของแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิศในไทยจำนวนมากและคาดว่าในปี58 จะมีมูลค่า 8,782 ล้านบาทเพิ่มจากปีนี้ 12%และหากปล่อยให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากๆเงินก็จะไปอยู่กับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายแทนนายกุลณีกล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำโครงการประกวดแอนิเมชั่นของอาเซียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของอาเซียนมีความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับโครงการนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์การผลิตภาพเคลื่อนไหวจากนักคิดในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), สำนักงานลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่น, คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี,สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐ, สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลบันเทิงประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งปราบหนังแอนิเมชันก๊อบปี้ในไทย

Posts related