นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  (กพร.) เปิดเผยว่า  ในปี 57 กรมฯ จะเดินหน้าพัฒนาแหล่งแร่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการเหมืองแร่โปแตส ซึ่งปัจจุบันมีเหมืองแร่โปแตส 3 แห่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  คือ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  มีสายแร่ 570 ล้านตัน สกัดเป็นแร่โปแตสได้ 15% , บริษัท เอเซียแปซิฟิคโปแตช คอร์ปอเรชั่น จ.อุดรธานี มีสายแร่โปแตส 118 ล้านตัน สกัดเป็นแร่โปแตสประมาณ 37%   และบริษัทไทยคาลิ จำกัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำหรับเหมืองแร่โปแตสของ บริษัท เอเซียแปซิฟิคโปแตชฯ และเหมืองบริษัทไทยคาลิ ได้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว และคาดว่าภายในปีนี้ บริษัท ไทยคาลิ จะเดินหน้าเปิดเหมืองได้ เพราะชาวบ้านในพื้นที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ส่วนเหมืองของบริษัทเอเซียแปซิฟิคโปแตชฯ ชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่เห็นด้วย จะต้องเจรจากับชาวบ้านให้เรียบร้อยก่อน ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเลือกตัวแทนเข้ามาตรวจสอบโครงการจนมั่นใจว่าจะไม่กระทบสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ จะร่วมมือกับภาคเอกชน และกระทรวงพลังงาน พัฒนาแหล่งหินน้ำมันที่ จ.ตาก ซึ่งมีคุณภาพไม่ดี ไม่มีความคุ้มทุนทางการผลิต ให้สามารถผลิตเป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้เชิงพาณิชย์ โดยจะมีการสำรวจปริมารณสำรองเพิ่มเติม และพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดที่มีความเหมาะสมมาใช้ในโครงการนี้ รวมทั้งจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าของแร่หินน้ำมันให้เกิดมูลค่าสูงสุด เช่น การร่วมมือกับโรงงานปูนซิเมนต์ในการซื้อกากที่เหลือจากการผลิตน้ำมันดิบไปเป็นวัตถุดิบผลิตปูนซิเมนต์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิต ส่วนการรีไซเคิลแร่อุตสาหกรรมนั้น จะร่วมมือกับภาคเอกชน นำทรายที่เหลือจากการคัดแยกทรายขี้เป็ดที่คัดเอาทรายเนื้อหยาบไปใช้ในการก่อสร้าง เหลือเป็นทรายเนื้อละเอียดที่ไม่เหมาะกับการก่อสร้างทิ้งไปหลายแสนตันต่อปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งพัฒนาแหล่งแร่ศก.นำร่องเหมืองโปแตส

Posts related