นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงาน (รง.4) บางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังเร่งปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตให้รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคำขอ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าหากทำความเข้าใจขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องตรงกันแล้ว เชื่อว่า จะสามารถลดระยะเวลาในการออกใบ รง 4. ลงได้ 30 วัน เหลือ 60 วัน จากเดิมไม่เกิน 90 วัน “ ในเดือนพ.ย. นี้ จะเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ถึงขั้นตอนเกี่ยวกับการออกใบ รง.4 โดยจะเชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนศูนย์ต่อต้านคอรัปชั่นเข้ารับฟัง โดยการเดินสายจะเริ่มที่ จ.นครสวรรค์ก่อน ตามด้วย จ.เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี แต่หากจังหวัดใดต้องการให้กระทรวงฯ จัดการบรรยายดังกล่าวสามารถติดต่อไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(สอจ.)และสอท.ประจำจังหวัด โดยหากมีกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องได้ใบอนุญาตเร็ว ก็ให้แจ้งเรื่องเข้ามากระทรวงฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกเป็นรายกรณี”ส่วนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ล่าสุด กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เสนอเรื่องเข้ามา 6 ราย ซึ่งได้พิจารณาอนุญาตทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท เพ็ท โฟกัส ประกอบกิจการทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง เงินลงทุน 829 ล้านบาท จ้างแรงงาน 202 คน บริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 6.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 430 ล้านบาท จ้างแรงงาน 56 คน และ บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 565 ล้านบาท จ้างแรงงาน 5 คน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งออกใบรง.4ไม่เกิน2เดือน

Posts related