เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. ของวันที่ 9มิ.ย.57  ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยยังไม่สามารถระบุเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน ทีจี508 เส้นทางมัสกัต – การาจี – กรุงเทพฯ  ที่มีกำหนดจะต้องเดินทางออกจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน กลับมากรุงเทพฯ ได้ เนื่องจากสนามบินการาจีได้เลื่อนเวลาการเปิดให้บริการสนามบินการาจีออกไปจากเดิมอีก 2 ชั่วโมง  โดยเลื่อนเวลาจาก 16.00น.วันที่ 9 มิ.ย.เวลาไทย ไปเป็นเวลา 18.00น. ซึ่งหากมีการเปิดให้บริการตามเวลาดังกล่าวแล้ว สายการบินต่างๆรวมทั้งการบินไทยจะต้องรอให้ทางสนามบินการาจีทำการจัดตารางการบินให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะทราบว่าเที่ยวบินทีจี 508 ของการบินไทยจะเดินทางออกจากการาจีได้ในเวลาเท่าใด ซึ่งการบินไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เลื่อนเวลากลับไทย

Posts related