นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งผลิตไทย (กฟผ.) เปิดเผยในโอกาสกฟผ.ครบรอบ 45 ปีว่าขณะนี้ต้องเลื่อน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง หน่วยที่ 4-7 ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ออกไปก่อน ซึ่งจะมาทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ที่ต้องปลดระวาง  เนื่องจากต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร เพราะกฏหมายรัฐธรรมนูญระบุว่า ครม.รักษาการ ไม่สามารถอนุมัติโครงการที่มีผลผูกพันธ์กับรัฐบาลใหม่ได้ ดังนั้นเป้าหมายเดิมที่จะแล้วเสร็จปี 61 จะต้องเลื่อนออกไป ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อต้นทุนการผลิตให้สูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากต้องไปใช้เชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาแพงกว่าถ่านหินมาผลิตไฟฟ้า และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนไปยังค่าไฟฟ้าในอนาคตได้”โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังมีปัญหา ต้องรอครม.อนุมัติพิจารณา เดิมคิดว่าจะเสนอคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอผ่อนผันให้ครม.รักษาการพิจารณา แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ ซึ่งโครงการนี้เดิมจะต้องเสร็จปี 2561 จึงควรก่อสร้างเร็วสุดปีนี้หรืออย่างช้าต้นปีหน้าเพราะการก่อสร้างต้องใช้เวลา4ปีแต่เมื่อต้องรอรัฐบาลใหม่เราเองก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็คงต้องช้าออกไปก็จะต้องไปพึ่งเชื้อเพลิงอื่นเช่น ก๊าซธรรมชาติ ที่มีราคาแพงกว่าถ่านหิน”สำหรับการดำเนินงานของกฟผ.ในโอกาสครบรอบ45 ปีนั้น  มีเป้าหมายจะเป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับต้นๆของโลก ซึ่งยอมรับว่าการรักษาระดับราคาค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ท้าทายของกฟผ.ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันพึ่งพิงก๊าซฯมากถึง70%ซึ่งแนวโน้มราคาน้ำมันและก๊าซฯมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้ ถ่านหิน และนิวเคลียร์ จึงเป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า ที่ไทยเองมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพิงในระยะยาวหากต้องการต้นทุนผลิตที่ต่ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะถ่านหิน ที่ขณะนี้มีเทคโนโลยีที่สะอาด สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้แต่ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับกับประชาชน โดยในส่วนของพลังงานทดแทนอื่นๆ ทั้งแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ฯลฯ ไทยเองก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นอนาคตกฟผ.ก็จะเดินไปตามแนวทางของเยอรมันที่มีการพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ก็มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฐานไปด้วยอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกฟผ.มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 33,680 เมกะวัตต์โดยกฟผ.มีกำลังผลิตทั้งสิ้น 15,010 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นการผลิตจากภาคเอกชนรายใหญ่ รายเล็กและรับซื้อจากต่างประเทศอีก 18,670 เมกะวัตต์และยังเป็นผู้ดูแลสายส่งขนาดแรงดัน230-500 เควีทั่วประเทศ รวมความยาวทั้งสิ้น 32,384 วงจรกิโลเมตรโดยโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าระบบปีนี้คือ โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่4 และโรงไฟฟ้าจะนะ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เลื่อนโครงการแม่เมาะต้นทุนไฟเพิ่ม

Posts related