นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้เสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อปรับโครงสร้างภาษีของกรมฯ โดยเตรียมรื้อพิกัดภาษีใหม่ จากเดิมที่มีอยู่ 20 พิกัด อัตราภาษีระหว่าง 0-80% ให้เหลือ 5 พิกัด อัตราภาษีเหลือเพียง 0-20% โดยแบ่งเป็นภาษี 0% สำหรับเครื่องจักรที่เป็นสินค้าทุน 1% สินค้าวัตถุดิบ 5% สินค้ากึ่งวัตถุดิบ 10% สินค้าสำเร็จรูป และ 20% เป็นสินค้าที่ประเทศให้ความคุ้มครอง โดยพิกัดภาษีใหม่นี้จะลดอัตราสูงสุดลงเพื่อให้สอดคล้องการจัดเก็บภาษีศุลกากรประเทศอื่น ๆ ของโลกทั้งนี้ การปรับลดภาษีศุลกากรต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต ที่ต้องปรับขึ้น เพื่อดูแลสินค้าที่ผลิตในประเทศ และป้องกันสินค้าจากต่างประเทศมาตีตลาดในไทย โดยในอนาคตนั้น กรมศุลกากรคงจะไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จะหารายได้เข้ารัฐ เพราะภาษีส่วนใหญ่จะเหลือ 0% ตามข้อตกลงทางการค้าที่ไทยไปเจรจาไว้ ซึ่งช่วง 8 เดือนของปีงบ 57 ที่ผ่านมานั้น กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 18,000 ล้านบาท คาดว่าตลอดทั้งปี งบต่ำกว่าเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท หรืออยู่ที่ 110,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 130,000 ล้านบาท โดยปีงบ 58 ปรับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ 110,000 ล้านบาทใกล้เคียงกับการเก็บจริงในปีงบ 57ขณะที่ความคืบหน้าการเชื่อมโยงด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (เนชั่นแนล ซิงเกิล วินโดว์) นั้น ขณะนี้เชื่อมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว 17 หน่วยงานจากเป้าหมาย 35 หน่วยงาน คาดว่าภายในปี 58 จะเชื่อมโยงแล้วเสร็จ 80-90% น่าจะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ได้ในระดับหนึ่ง โดยยังมีเพียง 5-6 หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการอะไรเลย เพราะติดขัดเรื่องบประมาณในการจัดซื้อระบบและคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะเสนอของบไปยัง คสช.หรือไม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งขอ คสช.ลดพิกัดภาษีเหลือ 5 พิกัด

Posts related