นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของภาคใต้ จากการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 10 ก.ค. 57 รวม 28 วัน ว่า ได้กำหนดมาตรการลดใช้พลังงาน โดยกรณีเลวร้ายสุด หากมาตรการที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ คือ จะเลือกดับไฟฟ้าในบางพื้นที่ 19 จุดในภาคใต้ ซึ่งจะเลือกพื้นที่นอกเมืองก่อนเป็นลำดับแรก แต่จะไม่ดับในพื้นที่เขตเมือง และสถานที่สำคัญได้แก่ โรงพยาบาล ศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจ และพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งจะดับไฟจุดละ 1 ชม. ลดได้ 50เมกะวัตต์ จะช่วยลดกำลังผลิตไฟฟ้าได้ถึง 992 เมกะวัตต์สำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ คือ การขอความร่วมมือภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม แยกเป็นผู้ใข้ไฟฟ้ารายใหญ่ 10 ราย และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รวมทั้งจะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ โดยการหยุดจ่ายก๊าซฯ ในพื้นที่เจดีเอนั้น ส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯหายไป 420 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟุต) ต่อวัน ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา กำลังการผลิต 710 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ก๊าซฯ เป็นเชื้อเพลิงหลัก ต้องหยุดเดินเครื่อง กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าทางภาคใต้ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ ยังสูงกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รายงานสถานการณ์ของระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวว่า การหยุดจ่ายก๊าซฯแหล่ง เจดีเอจะส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมของภาคใต้ 2,306 เมกกะวัตต์ จากการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เฉลี่ย 2,400 เมกกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงในช่วงพีค เวลา 18.30 – 22.30 น. และกรณีวันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,543 เมกกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น.นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการเรกูเลเตอร์ กล่าวว่า กรณีเจดีเอไฟหายไป 200 กว่าเมกะวัตต์ หากต้องดับไฟดังกล่าว จะทำให้สูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจ 30-40 ล้านบาทต่อวัน ดังนั้นการลดใช้ไฟจากเอกชน และคนในพื้นที่ จะช่วยได้มากสุด ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฟุตบอลโลกด้วย จึงขอความร่วมมือประชาชนดูทีวีแบบร่วมกันดูก็จะช่วยประหยัดได้อีกทางนายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. จะประสานความร่วมมือไปยังสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวมถึงจะเผยแพร่ข้อมูลไปยังสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งหมด โดยเฉพาะสมาชิกในเขตภาคใต้ เพื่อขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการพลังงานสูงสุด 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างช่วงเวลา 13.30-15.30 น. และช่วงเวลา 18.30-22.30 น. ของวันจันทร์ – วันเสาร์ ตลอดช่วงเวลาการหยุดจ่ายก๊าซ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งดับไฟ 19 จุดภาคใต้

Posts related