นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรีย,จัดจ้างบริษัทเอกชน ทำการวิจัย เรื่องการทำตลาดในต่างประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเฉพาะด้านการจัดแสดงสินค้าท่องเที่ยว หรือ โรดโชว์ ว่าปัจจุบัน ได้ผลดีกับการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวในทุกตลาดที่ออกโรดโชว์หรือไม่ โดยในอนาคตหากวัดผลได้ว่าในบางตลาดไม่เห็นผลงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ดีเท่าที่ควร ททท.อาจจะต้องพิจารณา งดเว้นการออกโรดโชว์ในประเทศนั้นๆ ลงไป และเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดเป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ได้ผลดีกว่าการออกโรดโชว์แทน “ต้องยอมรับว่า ปัจจุบัน การทำตลาดการตลาดของ ททท.ยังไม่มีการวัดผลที่ชัดเจนนัก และ การทำตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้อง ออกโรดโชว์เพียงอย่างเดียว อาจจะใช้สื่อการตลาดในด้านอื่นๆ เช่น การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การนำผู้ประกอบการจากบริษัททัวร์ในต่างประเทศ มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในไทย (แฟมทริป) ก็อาจจะได้ผลดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามในบางตลาดที่เป็นตลาดสำคัญ ก็จะต้องคงอยู่ต่อไป เพราะถือว่าได้ผลดีอยู่แล้ว”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งดึงเอกชนวัดผลโรดโชว์ ททท.

Posts related