นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) จัดตั้งคณะทำงานชุดทำงานพิเศษ สำหรับขับเคลื่อนนโยบายการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่มนุษย์สร้างขึ้น (แมนเมด) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงในระยะยาว ก็จะช่วยให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยว จากการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวแบบแมนเมดทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย  ทั้งนี้ล่าสุดมีบริษัท เพรสซิเดนท์ แฮบปี้แลนด์ ได้เข้าหารือกับปลัดกระทรวงฯ ว่า ขณะนี้บริษัทได้ทุ่มงบประมาณ กว่า 20,000 ล้านบาท จัดทำสวนสนุกขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1,000ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในพื้นที่จะประกอบด้วยแหล่งช็อปปิ้ง และ โรงแรม ในพื้นที่บริเวณ สุวินวงศ์ เขตมีนบุรี 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งตั้งคณะทำงานสร้างแหล่งท่องเที่ยว

Posts related