นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า  ในเดือน พ.ค. นี้กรมฯจะจัดประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(ทูตพาณิชย์)ทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์การค้าในช่วงครึ่งปีหลังของปี  พร้อมทั้งหามาตรการ การปรับแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อผลักดันให้การส่งออกไทยให้สามารถขยายตัวได้ในระดับ 5% ตามเป้าที่วางไว้  “ทูตพาณิชย์จะรายงานสถานการณ์ในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา โอเชียเนีย  พร้อมทั้ง นำเสนอผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ตามปีงบประมาณ 57 ที่ได้ดำเนินงานไป   ตลอดจนติดตามผลจากนโยบายการทำการค้าแบบเคาะประตูบ้านของผู้ซื้อต้น   การประสานกับผู้ส่งออกไทย และการตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้าให้มากขึ้น”     นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามี การประชุมผู้ช่วยทูตพาณิชย์โดยได้มอบนโยบายให้ความสำคัญกับการขยายและรักษาเครือข่ายผู้นำเข้า รายใหญ่ โดยออกไปพบและหารือแนวโน้มสินค้า บริการที่มีศักยภาพ   พร้อมทั้งมีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลกรรอบๆ ด้าน  และเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่งานที่เข้มข้นในระดับสูงต่อไป   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งถกทูตพาณิชย์ดันส่งออกตามเป้า 5%

Posts related