รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ ราคาสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ราคาสินค้าอาหาร และสินค้าที่เป็นต้นทุนของการผลิตอาหารยังคงปรับราคาสูงขึ้น ต่อเนื่อง โดยราคาเฉลี่ยเดือนเม.ย.57 เทียบกับเดือนเม.ย.56 ก๊าซหุงต้ม ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ถังละ (15 กก.) 367.30 บาท จาก 297.60 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.42% จนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภคอย่างมากนอกจากนี้ พบว่ากับข้าวถุงปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 30.27 บาทต่อถุง เพิ่มจาก 29.46 บาทต่อถุง หรือเพิ่มขึ้น 2.75%, ข้าวราดแกง 33.35 บาทต่อจาน เพิ่มจาก 31.10 บาทต่อจาน หรือเพิ่มขึ้น 7.23%, น้ำปลา (700 ซีซี) ขวดละ 26.77 บาท จาก 22.65 บาท เพิ่ม 18.19%, ผักคะน้า 48.13 บาทต่อกก. จาก 29.23 บาทต่อกก. หรือเพิ่ม 64.66%, เนื้อหมู 156.63 บาทต่อกก. จาก 135.46 บาทต่อกก. เพิ่ม 15.63%, ไข่ไก่ 3.69 บาทต่อฟอง จาก 3.52 บาทต่อฟอง หรือเพิ่ม 4.83%“ราคาสินค้าในกลุ่มอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์มีปริมาณลดลง เชื่อว่าหลังจากพ้นช่วงภัยแล้งไปแล้วราคาสินค้าเกษตรบางรายการจะปรับตัวลดลง แต่เพื่อให้การจัดทำมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จึงมีแผนจัดทำดัชนีวัดค่าครองชีพ โดยจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและค่าครองชีพรายภูมิภาค ก่อนจะขยายให้ครบทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสถิติข้อมูลว่าค่าครองชีพของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดแตกต่างกัน คาดว่าภายในมิ.ย.จะทำดัชนีค่าครองชีพแล้วเสร็จ โดยนำร่องระดับภูมิภาคก่อน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งทำดัชนีวัดค่าครองชีพแก้ปัญหาของแพง

Posts related