นายปฏิมา จีระแพทย์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการออกสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยมีแนวทางที่จะอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 15,000ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือเอสเอ็มอี 3,000 ราย  โดยมีวงเงินรายละไม่เกิน 5 ล้านบาทซึ่งจะใช้เงินกองทุนของ สสว. เข้ามาจ่ายค่าธรรมเนียมประกันสินเชื่อ  1.75% กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   รวมวงเงินประมาณ  262.5ล้านบาท   สำหรับโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 57 แต่ถ้าไม่ถึง 3,000 ราย จะต่ออายุไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่กำหนดส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้น อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด ซึ่งมั่นใจว่าจะอยู่ในระดับต่ำที่กลุ่มเอสเอ็มอีพอใจโดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของ สสว. ให้พิจารณา คาดว่าจะใช้พิจารณาได้เร็วๆนี้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ส่วนการส่งเสริมด้านการตลาดของเอสเอ็มอีนั้นล่าสุด สสว. ได้ร่วมกับเครือเซ็นทรัล เข้าไปเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4 บนเนื้อที่ 195 ตารางเมตรโดยมีผู้ประกอบการ 40 ราย เปิดจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 1,000 รายการซึ่งจะเน้นสินค้าคุณภาพสูง  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ และ สสว. ได้ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี  ซึ่งหากสินค้าชนิดใดได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเพื่อการส่งออกต่อไป นางอรรชกา สีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นติดขัดทั้งหมด หน่วยงานราชการยังสามารถทำงานได้ ขณะที่ กสอ.ยังให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้โครงการต่างๆ ได้   แต่ในส่วนงบประมาณปี 2558  ที่แม้จะมีการจัดทำล่าช้าแต่ก็คาดว่าการใช้จ่ายงบประมาณคงไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะยังเหลืองบประจำและงบต่อเนื่องจากปี2557  ทั้งนี้โครงการที่ กสอ.ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการต่อเนื่องคือการการออกไปหาตลาดใหม่ๆ ในประเทศอาเซียนซึ่งปีงบประมาณ 2557 มีโครงการที่จะพาผู้ประกอบการไปจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในประเทศอาเซียนและประเทศจีนรวมทั้งหมด15 ครั้ง ซึ่งไปมาแล้ว 5 ครั้ง และได้รับการตอบรับดี พบว่าผู้บริโภคนิยมสินค้าไทย  ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ได้รับการตอบรับดีมากและถือว่าเป็นดาวรุ่งที่จะมีโอกาสเติบโตได้มากคือกลุ่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนัง และอาหารส่วนตลาดที่มีศักยภาพเติบโตคือจีนเพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่และกำลังซื้อสูง   “จากที่เราได้ทดลองพาผู้ประกอบการไปศึกษาตลาดใหม่และได้ลองจับคู่ธุรกิจแล้วพบว่าจีนเป็นตลาดที่ศักยภาพสูงทั้งขนาดตลาดที่ใหญ่ กำลังซื้อสูงและขณะเงินเงินหยวนกำลังแข็งค่า”   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วยเอสเอ็มอี

Posts related