นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเอกชนในภาคการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ผู้ประกอบการทัวร์ยกเลิกการใช้ตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของ ททท. ในการสนับสนุนการจัดงานขายแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายบริษัทใช้โลโก้เป็นตัวการันตีความน่าเชื่อถือ แต่เมื่อขายทัวร์และรับเงินจากลูกค้าไปแล้ว เกิดการหลอกลวงผู้บริโภค นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ซื้อไว้ได้ “การให้เอกชนใช้โลโก้ของ ททท. เหมือนเป็นดาบ 2 คม เพราะเป็นผลดีต่อการกระตุ้นยอดขาย เพื่อสนับสนุนเอกชนให้เพื่อมั่นในการจัดงาน และสินค้าที่มีการขายในงานว่า ททท.ได้เลือกมาแล้ว เมื่อผู้ซื้อเห็นโลโก้ของ ททท.เป็นผู้ร่วมจัดงาน ก็มั่นใจว่าจะไม่มีการโกง แต่เมื่อเอกชนไม่รับผิดต่อการคัดเอกชนหรือผู้ที่มาร่วมออกบูธขายทัวร์ จนก่อให้เกิดความเสียหาย และมีการหลอกลวงผู้ซื้อ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียต่อแแบรนด์ ของททท. หรือ ใช้ แบรนด์ ททท.เป็นเครื่องมือให้กับผู้ที่หลอกลวงผู้ซื้อ” สำหรับกรณีของการซื้อทัวร์หลอกลวงนักท่องเที่ยว โดยใช้โลโก้ของททท. พบได้มากที่สุดในการขายแพ็กเกจทัวร์ทั้งงาน ไทยเที่ยวไทย งานไทยเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน มีการขายแพ็กเกจทั้งจากในห้างสรรพสินค้าและในศูนย์ประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่ โดยในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.- 3เม.ย.นี้ มีผู้บริโภคถูกหลอกลวงไปแล้ว ถึง 3 กรณี และที่ผ่านมาก็จะมีให้เห็นทุกๆปี โดยเฉพาะเข้าใกล้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว(ไฮซีซั่น) นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงต้องเข้ามาดูแลเรื่องบริษัทเอกชนที่เชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาภายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยอาจจะมีการประสานด้านข้อมูลกับเจ้าภาพการจัดงานว่ามีบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือไม่ ทั้งนี้มีหลายบริษัทที่เคยขึ้นบัญชีดำได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อบุคคลอื่นที่เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นการตรวจสอบประวัติบริษัทที่เข้าร่วมงานจะสามารถช่วยคัดกรองบริษัทที่ไม่น่าไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี แนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายครั้งนี้ ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายทั้งหมดเรียบร้อยก่อน กรมการท่องเที่ยวจึงจะดำเนินการต่อโดยนำวงเงินประกันที่บริษัทจดทะเบียนมาวางไว้มาเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหาย โดยการหารเฉลี่ยให้นักท่องเที่ยวแต่ละราย อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้เสียหายดำเนินการฟ้องร้องศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายด้วย เพราะกระทรวงฯทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ อีกทั้งเงินกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีเจตนาสำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัติหรือเรื่องการเมือง นายอานุภาพ ธีรรัฐ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า กรณีบริษัททัวร์หลอกขายแพคเกจทัวร์ในงานไทยเที่ยวไทยที่ผ่านมาว่า คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นททท.จัดงาน จึงอยากชี้แจงว่าการจัดงานด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนจัด แต่มีโลโก้หรือสโลแกนของททท.ในงานนั้นๆ เพราะททท.ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ของททท.ที่ต้องทำการการส่งเสริมการตลาด กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ทั้งนี้ที่ผ่านมางานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่จัดโดยททท.มีแค่ 2 งาน คือ งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา และงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย แต่ลักษณะงานจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ไม่ได้เน้นกิจกรรมด้านการขาย   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งยกเลิกใช้โลโก้ททท.ขายแพ็กเกจท่องเที่ยว

Posts related