นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพสามิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษี ณ โรงอุตสาหกรรม ของทีวีและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (เซตท็อปบ็อกซ์) เนื่องจาก คาดว่าสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผู้บริโภคที่ต้องการรับชมทีวีดิจิตอล ส่งผลให้ทีวีรุ่นเก่าที่เป็นระบบ (อนาล็อก) มีแนวโน้มลดลง และกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้อาจเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนี้ กรมฯจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้บริโภค ว่าสินค้าประเภททีวี ทั้งระบบอนาล็อก ระบบดิจิตอล รวมทั้ง กล่องรับสัญญาณเข้าข่ายที่ส่งผลต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หากเข้าข่ายกรมฯ ก็เข้าไปดูแลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม“ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ภาษีฟุ่มเฟื่อย ภาษีบาป และภาษีสิ่งแวดล้อม หากได้ข้อสรุปและพบว่าสินค้าดังกล่าวส่งผลต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมก็ต้องทำให้ถูกต้อง เหมือนกับสินค้าประเภทแบตเตอรี่ที่เสียภาษีสรรพสามิต 10% ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าวนั้น คงอยู่ที่นโยบายรัฐบาลใหม่ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากต้องแก้กฎหมายเพื่อจัดพิกัดของสินค้าให้ถูกต้อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งรีดภาษีทีวีและกล่องรับสัญญาณ

Posts related